Đẩy nhanh tiến độ dự án phát triển đô thị xanh

BVR&MT – Để từng bước hoàn thiện Dự án Phát triển đô thị xanh “Chương trình Phát triển các đô thị loại II – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc”, nhằm xây dựng thành phố Vĩnh Yên xanh có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, gắn phát triển kinh tế với mô hình tăng trưởng xanh; tạo ra một không gian, vành đai công viên cây xanh phục vụ cộng đồng dân cư và cải thiện môi trường cảnh quan đô thị; đồng thời bảo tồn và giữ gìn hồ Đầm Vạc cho thành phố Vĩnh Yên, UBND tỉnh đã quyết định vay vốn ODA đầu tư xây dựng dự án. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành và đưa vào sử dụng đẩy đủ các gói thầu, góp phần xây dựng thành phố Vĩnh Yên hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Đường ống dẫn nước thải đoạn Ngô Thì Nhậm thuộc gói thầu số VY – CW02 trên địa bàn phường Đồng Tâm –Tích Sơn hoàn thiện trước dịp 30/4/2022.

Dự án Phát triển đô thị xanh có tên đầy đủ là “Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc” có tổng mức đầu tư là 2.234,6 tỷ đồng (tương đương 100,21 triệu USD) từ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 1.634 tỷ đồng (tương đương 73,31 triệu USD) chiếm 73,0%; Vốn ODA (ADF) hơn 907,6 tỷ đồng (tương đương 41,9 triệu USD), vốn vay ưu đãi (OCR): 620 tỷ đồng (tương đương 29,4 triệu USD); vốn viện trợ không hoàn lại 44,6 tỷ đồng (tương đương 2,0 triệu USD) và nguồn vốn NSNN do UBND tỉnh Vĩnh Phúc bố trí theo quy định của luật Ngân sách Nhà nước là 599 tỷ đồng (tương đương 26,9 triệu USD) chiếm 27%.

Thời gian thực hiện theo Hiệp định vay vốn đến hết tháng 6/2024. Dự án được thực hiện tại 4 huyện, thành phố Tam Dương, Yên Lạc, Bình Xuyên và Vĩnh Yên. Tổng diện tích đất phải thu hồi là 44,16 ha.

Dự án gồm 7 hợp phần với 8 gói xây lắp: Hợp phần 1, nạo vét và bảo tồn cảnh quan hồ Đầm Vạc; Hợp phần 2, thoát nước và xử lý nước thành phố Vĩnh Yên giai đoạn II; Hợp phần 3, hệ thống đấu nối nước thải cấp 3; Hợp phần 4, quỹ quay vòng nước thải và vệ sinh hộ gia đình; Hợp phần 5, phát triển hệ thống cây xanh tại khu vực phía Nam Đầm Vạc; Hợp phần 6, xây dựng đường hạ tầng khung làng đại học; Hợp phần 7, xây dựng trung tâm kết nối công nghiệp hỗ trợ.

Mục tiêu của dự án là từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo quy hoạch chung đô thị xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 nói chung, từng bước hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên, hệ thống hạ tầng khu đô thị đại học nói riêng.

Đồng thời, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, bảo tồn và giữ gìn diện tích hồ Đầm Vạc cho thành phố Vĩnh Yên, góp phần xây dựng thành phố Vĩnh Yên trở thành một thành phố xanh, có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, gắn phát triển kinh tế với mô hình tăng trưởng xanh.

Đặc biệt là tạo ra một không gian, vành đai công viên cây xanh phục vụ chung cho cộng đồng dân cư và cải thiện môi trường cảnh quan cho đô thị…

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do phải điều chính quy mô, tính chất dự án, đặc biệt là khâu bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp, các ngành, chủ đầu tư, các vướng mắc dần được tháo gỡ, từng bước thực hiện quy trình dự án theo cam kết với nhà đầu tư.

Đến hết tháng 3/2022, Hợp phần 1, nạo vét và bảo tồn cảnh quan Đầm Vạc (1 gói xây lắp) – gói thầu VY-CW01 – Nạo vét 60 ha và 3 km đường dạo phía Nam ven hồ đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 28/2/2022.

Tuy nhiên, do công tác GPMB chậm nên theo quy định của ADB chưa được trao thầu. Hợp phần 2, Thu gom và xử lý nước thải giai đoạn II Vĩnh Yên gồm 3 gói thầu xây lắp hiện đang thi công.

Trong đó, gói thầu VY-CW02 – Cung cấp, lắp đặt và xây dựng các trạm bơm dâng (nước thải) và mạng lưới thu gom tại các lưu vực Tích Sơn và Đồng Tâm đã được khởi công ngày 26/11/2021 (thời gian thi công 18 tháng).

Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết tháng 3/2022 đạt 39,5% tổng khối lượng hợp đồng, tiến độ vượt kế hoạch được giao 14%.

Gói thầu VY-CW03 – cung cấp, lắp đặt và xây dựng các trạm bơm dâng (nước thải) và mạng lưới thu gom tại các lưu vực Đồng Tâm và Hội Hợp) khởi công ngày 26/11/2021 (thời gian thi công 18 tháng); lũy kế khối lượng thực hiện đến hết tháng 3/2022 đạt 41,15 % tổng khối lượng hợp đồng, tiến độ vượt kế hoạch được giao 16%.

Gói thầu VY-CW04 – xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho nhà máy xử lý nước thải) đã khởi công ngày 21/12/2021 (thời gian thi công 18 tháng); lũy kế khối lượng thực hiện đến đầu tháng 4/2022 đạt 6% tổng khối lượng hợp đồng, tiến độ chậm so với kế hoạch là 13%.

Hợp phần 3, xây dựng Hệ thống đấu nối nước thải cấp 3, gồm 1 gói thầu xây lắp), khởi công ngày 26/11/2021 (thời gian thi công 18 tháng); lũy kế khối lượng thực hiện đến đầu tháng 4/2022, đạt 41% tổng khối lượng hợp đồng, tiến độ vượt kế hoạch 16%. Dự kiến hoàn thành vào tháng 04/2023.

Hợp phần 4, quỹ quay vòng nước thải hộ gia đình và tiểu dự án do cộng đồng đề xuất (gồm 1 gói thầu xây lắp – vốn không hoàn lại) khởi công ngày 23/02/2022 (thời gian thi công 9 tháng); lũy kế khối lượng thực hiện đến đầu tháng 4/2022 đạt 7,6% tổng khối lượng hợp đồng.

Hợp phần 5, phát triển hệ thống cây xanh tại khu vực phía Nam Đầm Vạc (gồm 1 gói thầu xây lắp quốc tế) đang trình thẩm định.

Hợp phần 6, hạ tầng khung làng đại học hiện đang hoàn thành thủ tục, dự kiến tháng 7/2023 sẽ trao thầu và khởi công (thời gian thi công 18 tháng), dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024.

Hợp phần 7, trung tâm kết nối công nghiệp hỗ trợ, đang điều chỉnh dự án tổng thể và cân đối nguồn vốn.

Như vậy, sau rất nhiều cố gắng của các cấp, các ngành, chủ đầu tư và nhà thầu, đến nay 4/8 gói thầu của 7 hợp phần đã triển khai xây dựng theo đúng tiến độ, 1 gói đang chuẩn bị triển khai, 2 gói đang trong giai đoạn thiết kế.