Đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

BVR&MT – Ngày 29/6, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 52 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết tại điểm cầu Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị nhằm đánh giá, sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp thực hiện công tác dân tộc 6 tháng cuối năm; triển khai chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc; đặc biệt tập trung các giải pháp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG DTTS). Với ý nghĩa quan trọng đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc; đưa ra sáng kiến, giải pháp tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình MTQG DTTS và miền núi một cách toàn diện, thống nhất tư tưởng, hành động, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Theo dự thảo báo cáo tại hội nghị, hiện nay cả nước có 3.434 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thuộc 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, có 1.673 xã thuộc khu vực 1; 210 xã thuộc khu vực 2; 1.551 xã thuộc khu vực 3.

Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, các địa phương đã chủ động tích hợp lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội. Nhờ đó, trong 52 nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Dân tộc hoàn thành 17 nhiệm vụ, 35 nhiệm vụ còn lại đang được khẩn trương triển khai thực hiện. Kết quả này là nhờ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cũng như các địa phương.

Hội nghị đánh giá khá chi tiết, cụ thể về tình hình, kết quả đã đạt được của công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan đến việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025 của năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị cũng nghe đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày chuyên đề Chiến lược chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc. Từ đó, cho thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Kết thúc Hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc kết luận, lưu ý các đại phương: Thời gian tới, tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của trung ương liên quan đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; thường xuyên bám, nắm chắc tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những vấn đề phát sinh nóng, bức xúc, nổi côm tại cơ sở để tham mưu, xử lý kịp thời, đảm bảo an dân.

Tiếp tục quan tâm phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường chặt chẽ hơn nữa công tác phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố cần đổi mới việc nắm tình hình, phân tích, dự báo tình hình, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo. Song song với triển khai thực hiện các công trình, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, cần khẩn trương tham mưu rà soát nhu cầu vốn năm 2023, để từ đó có kế hoạch giao, phân bổ vốn được kịp thời trong tháng 01/2023.

Sơn Tinh