Đẩy mạnh thanh toán phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế

BVR&MT – Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Y dược đề nghị đẩy mạnh thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế.

Thạc sỹ Lê Minh Hiển (bên phải), Trưởng phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN.

Việc thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 với mục tiêu 50% các bệnh viện từ hạng 2 trở lên cung cấp thanh toán viện phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt; Quyết định số 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ Công Quốc gia năm 2021.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý; Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Y dược phối hợp với các ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép đẩy nhanh tiến độ triển khai đa dạng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng yêu cầu của người dân khi tham gia khám chữa bệnh theo Chỉ thị số 12/CT-BYT ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

Đối với các bệnh viện đang thực hiện thí điểm kết nối thanh toán viện phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương), đẩy nhanh việc phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ sớm hoàn thành thí điểm, làm cơ sở nhân rộng cho các bệnh viện trong cả nước.

Các bệnh viện còn lại, chuẩn bị sẵn sàng để làm việc với bộ phận kỹ thuật của Văn phòng chính phủ trong việc kết nối thanh toán điện tử với cổng dịch vụ công Quốc gia.