Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại

BVR&MT – UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch về chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 tăng trưởng giá trị sản xuất trung bình đạt từ 4 – 5%/năm; giai đoạn 2026 – 2030 trung bình đạt từ 3 – 4%/năm.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi sản xuất theo hướng tập trung.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi sản xuất theo hướng tập trung, với trình độ chăn nuôi từng bước được hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh, nâng cao thu nhập ổn định cho người chăn nuôi, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường.

Để phát huy lợi thế của từng khu vực trên địa bàn tỉnh, ngành nông nghiệp cũng đề ra mục tiêu phát triển đa dạng hóa các loài vật nuôi đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng thị trường. Chủ trương chuyển dần từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn; duy trì các mô hình chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp, đảm bảo an toàn sinh học và từng bước chuyển dần hình thức chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi tập trung, khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất khép kín; liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng.

Đặc biệt, nhằm khai thác hết những tiềm năng của ngành chăn nuôi, Đồng Tháp cũng chủ trương tăng cường ứng dụng công nghệ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm làm giảm chi phí, tạo giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ đến người chăn nuôi; nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung phát triển mô hình hội quán, tổ hợp tác, hợp tác xã và kinh tế trang trại, làm chủ thể 2 để liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất – thu mua – chế biến – tiêu thụ sản phẩm.