Đầu tư hơn 2.998 tỷ đồng xây hồ chứa nước Bản Lải ở Lạng Sơn

BVR&MT – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 11) 3 gói thầu thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Lải (giai đoạn 1) tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến 2.998,5 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Hồ chứa nước Bản Lải

Theo đó, trong quý II/2020, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 (Chủ đầu tư) sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu số 34: Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn (giá gói thầu 1,727 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 5 tháng, hợp đồng trọn gói); Gói thầu số 35: Xây dựng hệ thống kênh chính (giá gói thầu 231,798 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh).

Trong quý III/2020 sẽ chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 36: Bảo hiểm hệ thống kênh chính (giá gói thầu 1,412 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng, hợp đồng trọn gói). Nguồn vốn thực hiện 3 gói thầu trên là vốn trái phiếu chính phủ.

Hoàng Tôn (tổng hợp)