Đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội

BVR&MT – UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội năm 2021.

Hà Nội đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021.

Theo kế hoạch, tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố cho khoảng 541 sản phẩm đăng ký tham gia của UBND cấp huyện. Thời gian thực hiện trong quý IV-2021, thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 10 đến 30-10-2021; Đợt 2 từ ngày ngày 10 đến 30-11-2021.

Trên cơ sở đánh giá lần 1, những sản phẩm đủ minh chứng, đạt tiêu chí theo quy định, Hội đồng OCOP cấp thành phố sẽ tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm lần 2 và tổng hợp báo cáo trình UBND thành phố quyết định kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP theo quy định.

Số đơn vị cấp huyện có sản phẩm tham gia nhiều nhất là huyện Hoài Đức với 50 sản phẩm, tiếp đến là quận Hà Đông 42 sản phẩm; các huyện: Chương Mỹ, Đông Anh, Sơn Tây, mỗi đơn vị có 40 sản phẩm. Số đơn vị có sản phẩm đăng ký tham gia ít nhất là 2 quận Hoàng Mai và Long Biên, mỗi đơn vị có 2 sản phẩm.

Đối với các sản phẩm tiềm năng “5 sao”, thành phố sẽ báo cáo, trình Bộ NN&PTNT đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quốc gia.

Có 26 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố sẽ được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP với tổng số 541 sản phẩm thuộc 5 nhóm ngành, gồm: Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; thủ công mỹ nghệ trang trí; vải, may mặc; dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng.

Sơn Tinh

Tags: , ,
CHIA SẺ