Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII

BVR&MT – Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong quý II/2018 Đảng ủy Bộ sẽ nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII, trong đó có các nội dung hết sức quan trọng liên quan đến cơ chế chính sách của ngành tài nguyên và môi trường.

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 23/4, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ mở rộng lần thứ XII. Đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã điểm qua các kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong quý I/2018. Bí thư Trần Hồng Hà đánh giá, Đảng bộ Bộ TN&MT đã đạt nhiều kết quả tốt và có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong quý I/2018, Đảng ủy Bộ, các cấp ủy trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã tích cực chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ. Đồng thời, Đảng ủy Bộ đã tăng cường cải cách hành chính, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc của Đảng theo hướng sâu sát, cụ thể, thiết thực, kịp thời; tiếp tục tăng cường, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trên các mặt công tác về: chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra, giám sát, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ quan nhà nước, lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch trong năm 2018.

Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Trần Hồng Hà đề nghị thủ trưởng, bí thư đảng bộ, chi bộ các đơn vị phải quyết liệt, tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác quý II.

Quan tâm tới công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, Bí thư Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự của các đơn vị trực thuộc để nhanh chóng hoạt động ổn định; đồng thời thống nhất cấp ủy đảng và chính quyền của các đơn vị mới để có sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của các cấp ủy đảng.

“Trong quý II, Đảng ủy Bộ cần nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII, trong đó có các nội dung hết sức quan trọng liên quan đến cơ chế chính sách của ngành tài nguyên và môi trường. Đồng thời, cũng trong thời gian của kỳ họp Quốc hội, cần cung cấp đầy đủ thông tin của ngành tài nguyên và môi trường cho các Đại biểu Quốc hội và người dân về việc thực hiện sơ kết, tổng kết các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung các bộ luật hết sức quan trọng.” – Bí thư Trần Hồng Hà nói.

Để có sự chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, Bí thư Đảng ủy Trần Hồng Hà đề nghị Đảng ủy Bộ kiện toàn các chức danh trong Đảng để có sự xuyên suốt và thống nhất giữa các cấp ủy Đảng và chính quyền; tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức đảng và cấp uỷ viên các cấp theo đúng quy định của Đảng.

“Chúng ta phải làm sao để Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ vững mạnh, công tác đảng và chính quyền, đoàn thể thực sự là một khối thống nhất, có sự phân công rõ ràng, sự phối hợp nhịp nhàng hiệu quả. Vì vậy, chúng ta luôn luôn phải có đánh giá và đổi mới, lựa chọn những nhân sự xứng đáng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.” – Bí thư Đảng ủy Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ đã công bố quyết định thành lập 02 Chi bộ mới là Chi bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường và Chi bộ Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; đồng thời, công bố quyết định bổ sung hai đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020.