Đắk Nông yêu cầu tăng mức kỷ luật với cán bộ kiểm lâm làm mất rừng

BVR&MT – Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa phát hành công văn số 5800/UBND-NC do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Thanh Tùng ký gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện Đắk Glong, Đắk Song về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ làm mất rừng năm 2017 chưa phù hợp với mức độ vi phạm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét lại hình thức kỷ luật đối với ông Lê Văn Hà – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong, ông Nguyễn Đình Dân – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song và một số cán bộ kiểm lâm khác.

Công văn nêu rõ ông Lê Văn Hà – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong đã bị kiểm điểm, kỷ luật hình thức “khiển trách”, tuy nhiên để mất rừng trong địa bàn quản lý với diện tích 83,3 ha (đầu năm 2017); đối chiếu theo quy định tại điểm b, Điều 13, Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông thì ông Hà phải chịu hình thức kỷ luật “giáng chức.” Ông Nguyễn Đình Dân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song đã bị kiểm điểm, kỷ luật hình thức “kiểm điểm rút kinh nghiệm,” tuy nhiên để mất rừng trong địa bàn quản lý với diện tích 46,6 ha phải chịu hình thức kỷ luật “cảnh cáo.”

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu nâng mức kỷ luật đối với các cán bộ kiểm lâm: Y Huân, Hoàng Đình Thái, Đỗ Thiên Long, Lâm Chí Hoàng (Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong), Nguyễn Hữu Nam (Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song) đã bị xử lý kỷ luật với các hình thức cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đối với những vi phạm của các cán bộ kiểm lâm này, theo quy định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đủ áp dụng hình thức kỷ luật “hạ bậc lương”.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Song xem xét lại hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Tầm – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nâm N’Jang và ông Phạm Quốc Thụy – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân. Ông Tầm và ông Thụy đã bị xử lý hình thức kỷ luật “kiểm điểm rút kinh nghiệm” tuy nhiên để mất rừng trong địa bàn xã quản lý với diện tích 48,6ha (xã Nâm N’Jang) thì bị hình thức kỷ luật “cách chức;” để mất 2,1ha rừng và một diện tích lớn rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 (xã Trường Xuân) phải xem xét lại hình thức kỷ luật đối với ông Thụy.

Trước tình hình rừng bị tàn phá nghiêm trọng thời gian qua, ngày 30/12/2016, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong quyết định này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định rõ về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để mất rừng theo từng mức độ rừng bị mất.