Đắk Nông hướng tới mục tiêu sản xuất nông nghiệp đạt 95 triệu đồng/ha

BVR&MT – Theo Sở NN-PTNT, năm 2022, giá trị sản xuất trung bình trên 1 ha đất nông nghiệp của Đắk Nông đạt trên 90 triệu đồng. Đến năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu đưa giá trị sản xuất nông nghiệp trung bình đạt 95 triệu đồng/ha.

Đắk Nông có trên 378.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trồng trọt chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh, với tổng diện tích trên 320.000 ha.

Nhiều nông dân chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt có thu nhập hàng trăm triệu đồng/hecta

Ngành trồng trọt Đắk Nông đang chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm về tỷ trọng, tăng về giá trị. Đắk Nông xác định 4 cây trồng chủ lực cấp tỉnh gồm cà phê, hồ tiêu, điều, cao su. Sản phẩm chủ lực cấp huyện, thành phố gồm cây ăn quả, cây lương thực.

Nông dân Đắk R’lấp trồng hồ tiêu hữu cơ nâng cao thu nhập

Đến nay, 80% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông thuộc trồng trọt. Các địa phương chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng theo hướng hàng hóa, nâng cao tính cạnh tranh để tăng giá trị kinh tế.