Đak Nông: Đổi mới công tác kết nghĩa, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

BVR&MT – Ngày 11-8, tại TP. Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đak Nông tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang với các bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Đak Nông có 3 DTTS tại chỗ là M’Nông, Ê Đê và Mạ với 15.807 hộ, 74.901 khẩu (chiếm 11% dân số của tỉnh). Số hộ nghèo DTTS tại chỗ là hơn 5.100 hộ.

Từ khi thành lập tỉnh (năm 2004) đến nay, UBND tỉnh đã ban hành hơn 10 quyết định về việc tổ chức kết nghĩa giữa 87 cơ quan, đơn vị với 79 bon, buôn, đồng bào DTTS tại chỗ.

Giai đoạn 2018-2022, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 220 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 8.500 lượt người tham gia; tổ chức 26 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho hơn 1.100 lượt người; hỗ trợ xây dựng mới 9 công trình, sửa chữa 7 công trình với kinh phí hơn 500 triệu đồng…

Hỗ trợ nông dân kỹ thuật canh tác cà phê bền vững. Ảnh nguồn TTXVN

Công tác kết nghĩa những năm qua đã đem lại cho các bon, buôn một diện mạo mới trong đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đến nay, 100% bon, buôn có từ 1-2 km đường cứng hóa, có điện lưới quốc gia, nhà văn hóa cộng đồng, cơ sở vật chất trường lớp đảm bảo.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, tìm hướng tháo gỡ các khó khăn cho các bon, buôn như: xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế để người dân phát triển kinh tế thoát nghèo; lựa chọn nhu cầu của người dân tại các bon, buôn để các đơn vị xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp; xây dựng hợp tác xã, đẩy mạnh phát triển trồng trọt, chăn nuôi đáp ứng nhu cầu phát triển thoát nghèo cho bà con…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đak Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị, các đơn vị cần giúp đỡ toàn diện, tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng đầy đủ các chương trình chính sách, nâng cao đời sống, giúp người dân thoát nghèo. Bên cạnh đó, tuyên truyền để người dân và các đơn vị hiểu được hiệu quả của công tác kết nghĩa nhằm phát huy giá trị tốt đẹp và giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thời gian tới, tỉnh Đak Nông tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kết nghĩa; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp chương trình kết nghĩa với bon, buôn, trọng tâm là gắn chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh tập trung huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư từ các chương trình, dự án tại các bon, buôn nhằm phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xóa các bon, buôn trọng điểm về an ninh, trật tự; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt các chính sách nhằm phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, rà soát các cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh và kêu gọi doanh nghiệp tập trung kết nghĩa hỗ trợ, giúp đỡ các bon, buôn đồng bào DTTS tại chỗ với phương án mỗi bon, buôn đặc biệt khó khăn có 1 cơ quan nhà nước và 1 doanh nghiệp đồng hành kết nghĩa nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ đồng bào.