Đắk Lắk phát động phong trào toàn dân bảo vệ rừng

BVR&MT – Ngày 18/5, tại trung tâm huyện Lắk, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc rừng và chống các hành vi vi phạm công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng”.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường Y Jút, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk.

Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư và 7 năm thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng”, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với 550 ha; huy động các nguồn lực ngoài ngân sách trồng rừng sản xuất với diện tích 12.019 ha; tổng diện tích rừng trồng đến hết năm 2021 đạt 75.160 ha; tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp có chiều hướng giảm …

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập như: Một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong quản lý, điều hành chậm được khắc phục; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng chưa tạo sức lan tỏa rộng rãi; năng lực tổ chức, điều hành và tinh thần trách nhiệm của một số chủ rừng còn hạn chế; tình trạng khai thác lâm sản, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn triệt để; nhiều vụ việc phá rừng, khai thác lâm sản trái phép nghiêm trọng chưa được điều tra, xử lý và đưa ra xét xử kịp thời nhằm tăng sự giáo dục và răng đe chung trong xã hội…

Phát động phong trào “Toàn dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc rừng và chống các hành vi vi phạm công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, H’Kim Hoa Byă, nhấn mạnh: Thực tế qua tổng kết việc thực hiện trồng rừng cho thấy, việc trồng mới chỉ là bắt đầu, việc chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn để rừng phát triển tốt mới là quan trọng, là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì vậy, đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc trồng, chăm sóc rừng; nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng, xâm chiếm đất rừng trái phép, các hành vi chống trả người thi hành công vụ, người làm công tác quản lý, bảo vệ rừng…

Đồng thời kêu gọi mỗi người dân hãy tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, trồng cây xanh ngay tại cơ quan, đơn vị, trường học tạo bóng mát; trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế; trồng và chăm sóc cây xanh khu vực đô thị, nông thôn… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật… Làm tốt điều này chính là đang làm theo lời dạy của Bác Hồ, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho mỗi gia đình, vừa giữ gìn môi trường sống cho chúng ta.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Y Biêr Niê, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc rừng và chống các hành vi vi phạm công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát động.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; kêu gọi xã hội hóa để thu hút nguồn lực đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ; phát huy vai trò giám sát của người dân, triển khai thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào trồng, chăm sóc rừng và chống các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; có biện pháp, cơ chế bảo vệ người dân khi tố giác tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng…

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường Y Jút, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk.