Đắk Lắk kỷ luật và xem xét kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo

BVR&MT – Ngày 8/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 ra Thông cáo báo chí về kỳ họp lần thứ 11 thông tin về việc xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật nhiều tập thể, cán bộ lãnh đạo các cấp.

Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: HỒNG CHUYÊN)

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020 và trước đó có khuyết điểm, vi phạm trong việc: Thống nhất chủ trương, phê duyệt quy hoạch và giới thiệu nhân sự ứng cử, điều động, bổ nhiệm một số cán bộ khi chưa bảo đảm trình độ, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng và tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất lâm nghiệp, đất rừng bị lấn chiếm tại các công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện chưa tốt, thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao, để rừng bị xâm hại, nhiều diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái phép.

Khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo đã gây hậu quả, làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Huyện ủy Ea H’leo, dẫn đến phát sinh nhiều đơn thư tố cáo vượt cấp, kéo dài. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với đồng chí Nguyễn Đình Viên, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 10, Đảng bộ phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột; nguyên Tỉnh ủy viên khóa XVI, nguyên Bí thư Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020; nguyên Chủ tịch HĐND huyện Ea H’leo, nhiệm kỳ 2016-2021, chịu trách nhiệm người đứng đầu và phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ huyện đối với các khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác tổ chức, cán bộ và việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng và cưỡng chế, thu hồi đất lâm nghiệp, đất rừng bị lấn chiếm chưa tốt, thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Đình Viên còn ký Giấy ủy quyền cho đồng chí Phó bí thư Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2020-2025 điều hành công việc của Huyện ủy khi bản thân không còn giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy là không đúng thẩm quyền.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Đình Viên là nghiêm trọng, đã gây dư luận, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng, làm phát sinh nhiều đơn thư tố cáo vượt cấp, kéo dài. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Đình Viên.

Đối với đồng chí Bàn Tuấn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ea H’leo; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea H’leo, nhiệm kỳ 2015-2020, qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, là người đứng đầu cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Bàn Tuấn Minh đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt nhân sự một số đảng bộ chưa bảo đảm quy trình, quy định; giới thiệu, thống nhất chủ trương bổ nhiệm một số cán bộ không bảo đảm về trình độ, tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định; điều động cán bộ, giới thiệu bổ sung quy hoạch và bầu cử không bảo đảm quy trình, quy định…

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Bàn Tuấn Minh là nghiêm trọng, gây hậu quả, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan đơn vị, gây dư luận không tốt trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, làm phát sinh nhiều đơn thư tố cáo vượt cấp kéo dài, đã đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật cách chức. Sau khi xét cân nhắc nhiều mặt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đồng chí Bàn Tuấn Minh bằng hình thức Cảnh cáo.

Đối với đồng chí Bùi Đức Chinh, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea H’leo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với cương vị là Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea H’leo, đồng chí Bùi Đức Chinh được phân công làm thư ký, ghi biên bản cuộc họp, nhưng sau khi kết thúc cuộc họp không thông qua biên bản, thiếu chữ ký xác nhận của đại diện các tổ chức và cá nhân tham dự là thiếu chặt chẽ, chưa bảo đảm quy định; tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình đồng chí Bí thư Huyện ủy ký, ban hành thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết luận nhân sự Đại hội Đảng bộ xã Ea Wy nhiệm kỳ 2020-2025 khi chưa thông qua tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy là tùy tiện, vi phạm quy chế làm việc của Huyện ủy.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Bùi Đức Chinh đã gây hậu quả, làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của bản thân đồng chí và tập thể Ban Tổ chức, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo, làm phát sinh đơn thư tố cáo vượt cấp. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Đức Chinh.

Đối với đồng chí Phạm Văn Thời, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Wy, nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Ea H’leo, qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với cương vị là Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Ea H’leo năm 2016, đồng chí Phạm Văn Thời tham mưu cho đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xin chủ trương Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo bổ nhiệm một số cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Với cương vị là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Wy, đồng chí Phạm Văn Thời chịu trách nhiệm người đứng đầu cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã Ea Wy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025 có một số khuyết điểm, vi phạm trong công tác chuẩn bị nhân sự của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025… Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Văn Thời bằng hình thức Khiển trách.

Ngoài các tập thể, cán bộ nêu trên, tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk còn xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Ea Wy và Đảng ủy xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Búk; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Búk; đồng chí Trần Văn Cả, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Bông; đồng chí Phạm Ngọc Thạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M’Drắk; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea Súp nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; đồng chí Phạm Văn Sơn, đảng viên Chi bộ tổ dân phố Thành Công, Đảng bộ thị trấn Ea Súp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an huyện nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Trưởng Công an huyện Ea Súp giai đoạn 2010-2018…