Huyện Buôn Đôn: Tập huấn cho cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã 135

BVR&MT – Thực hiện Quyết định số 2619 ngày 17/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk “V/v ban hành Kế hoạch thực hiện tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018” UBND huyện Buôn Đôn đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn huyện.

Nhiều hộ dân xã 135 của huyện Buôn Đôn cuộc sống còn khó khăn, luôn nhận được sự quan tâm của các cấp .

 

Nhằm cung cấp, bồi dưỡng kiến thức về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ Tướng Chính phủ và các chính sách dân tộc, làm nền tảng cơ sở để cán bộ cộng đồng các xã, các thôn, buôn đặc biệt khó khăn phát huy hơn nữa vai trò, vị trí nhiệm vụ của mình nhằm góp phần chuyển dịch, từng bước xóa đói giảm nghèo; tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

Những tuyến đường giao thông chưa được bê tông hóa nên việc đi lại của bà con những xã này gặp không ít khó khăn

Có hơn 40 cán bộ cộng đồng, lãnh đạo chủ chốt 7 xã (xã 135) của huyện tham gia tập huấn. Tại buổi tập huấn, Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ rõ sự cần thiết về đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng cộng đồng thực hiện CT 135. Sau khi kết thúc khóa học, các đối tượng đảm bảo đủ năng lực, khả năng để tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra các công trình, dự án ở địa phương, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cũng đánh giá cao vị trí, vai trò của cán bộ xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn và cộng đồng trong quá trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016- 2020, đồng thời cũng đề nghị các học viên trong quá trình tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, tích cực thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay về thực hiện Chương trình, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động thực tiễn của địa phương để cùng với giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy nhiều kinh nghiệm, kiến thức thực hiện nhiệm vụ quản lý Chương trình 135 trên địa bàn huyện.

Chương trình 135 được triển khai thực hiện cùng với các chính sách dân tộc và các chương trình, chính sách giảm nghèo khác đã và đang mang lại những giá trị thiết thực về kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội, làm thay đôi căn bản diện mạo nông thôn tại các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn

Trong thời gian tham gia tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung cơ bản về Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020, các kỹ năng về phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; Giám sát cộng đồng với các hoạt động của Chương trình; Phát triển kinh tế hộ gia đình,… chính sách hỗ trợ; quy trình, nghiệp vụ giám sát của Ban Giám sát xã; hướng dẫn cách đọc bản vẽ thiết kế của một dạng công trình xây dựng; nội dung và phương pháp giám sát công trình xây dựng, giám sát chất lượng xây dựng công trình xây dựng, công tác nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng …

Trong quá trình thực hiện Chương trình 135 vai trò của cán bộ xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn và cộng đồng là hết sức quan trọng nhằm góp phần chuyển dịch, phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo; tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Phượng Long