Đại hội Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

BVR&MT – Ngày 12/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 – 2023) tại Trung tâm hội nghị quốc gia, TP Hà Nội. Đại hội với chủ đề “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”.

Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Đến tham dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu đại diện cho các ban ngành, cơ quan Trung Ương và địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng được 993 chi hội nghề nghiệp, 7026 tổ hội nghề nghiệp. Số cơ sở Hội, chi hội khá, vững mạnh đạt 95,5%, vượt chỉ tiêu Đại hội VI đề ra.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và tạo điều kiện thuận lợi của Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam đã phát huy hiệu quả vai trò trung tâm và nòng cốt, giai cấp nông dân đã thực hiện tích cực vai trò chủ thể, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp ngày càng đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Sản phẩm nông sản trưng bày Hội nông dân.

Bên lề đại hội, Các sản phẩm tiêu biểu của hội nông dân tỉnh, thành phố trên cả nước đã được trưng bày. Các sản phẩm nông sản, rau, củ, quả an toàn từ miền nam ra bắc, đây là những sản phẩm sử dụng phân bón an toàn, phân vi lượng trong sản xuất đảm bảo quả đẹp, mẫu mã, chất lượng tốt.

Các đại biểu trong Đại hội Hội nông dân thưởng thức sản phẩm nông sản.

Các đại biểu đã dành thời gian tìm hiểu về các sản phẩm trưng bày, thưởng thức những sản phẩm hoa quả an toàn.

Vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam ngày càng thể hiện rõ là trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Góp phần xây dựng Hội xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và Xây dựng nông thôn mới.

Văn Trì