Đại hội Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ I (Nhiệm kỳ 2018- 2023)

BVR&MT – Ngày 30/11, Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018- 2023) trên cơ sở hợp nhất giữa Hội KHKT Lâm nghiệp Thanh Hóa và Câu Lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa. Mục tiêu của Hội là nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc miền núi, từ đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hóa mang tính bền vững.

Đại hội hội lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ I.

Đại hội có sự hiện diện của: Ông Đỗ Văn Nhuận – Phó Chủ tịch Tổng thư ký Trung ương Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam, ông Ngô Sỹ Hoài – Phó TK Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam và đại diện các sở ban, ngành, địa phương.

Xem thêm:

Liên hiệp hội: Chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động hợp tác quốc tế

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động nâng cao năng lực cán bộ Liên hiệp hội 2015 – 2018

Ngày 1/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 4322/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Thanh Hoá và Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hoá thành Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

Sau khi hợp nhất, Hội Lâm nghiệp Thanh Hoá tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018- 2023 với mục tiêu tập hợp, đoàn kết các tổ chức, cá nhân có tâm huyết và nhiệt tình hoạt động vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật cho cộng đồng, đồng bào dân tộc miền núi, phục vụ cho phát triển lâm- nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, 02 đơn vị đã thực hiện hơn 30 đề tài phục vụ phát triển nghề rừng, nhiều đề tài được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn như: phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn, cải tạo rừng luồng, trồng cây trám ghép, trồng tre trúc lấy măng…

Với sự nhất trí cao, Đại hội Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần I (nhiệm kỳ 2018- 2023) đã bầu Ban chấp hành gồm 33 đồng chí.

Đại hội tập trung thảo luận và thông qua dự thảo Điều lệ hội; thông qua Báo cáo của Ban lãnh đạo lâm thời và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023. Trong nhiệm kỳ mới, hội tập trung vào các hoạt động, như: Xây dựng và củng cố tổ chức phát triển hội, góp phần thực hiện quản lý bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao hoạt động khoa học- công nghệ phục vụ phát triển lâm nghiệp, công tác tư vấn, dịch vụ sinh kế giảm nghèo, tăng cường tuyên truyền giáo dục và đào tạo nhân lực.

Hiệu quả quản lý bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng tỉnh Thanh Hóa

Hơn 30 đề tài phục vụ phát triển nghề rừng, nhiều đề tài được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Vừa qua, 02 đơn vị đã thực hiện hơn 30 đề tài phục vụ phát triển nghề rừng, nhiều đề tài được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn như: phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn, cải tạo rừng luồng, trồng cây trám ghép, trồng tre trúc lấy măng.

Trong việc tư vấn, hướng dẫn quản lý rừng dựa vào cộng đồng theo mô hình đồng quản lý rừng đang thu hút sự quan tâm ở cấp Trung ương và địa phương.

Ông Trần Tất Tiến được bầu làm Chủ tịch Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Tất Tiến được bầu làm Chủ tịch Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tóm tắt những kết quả của Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Thanh Hoá và Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hoá trong thời gian qua.

Mục tiêu của Hội lâm nghiệp Thanh Hóa là nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc miền núi. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hóa mang tính bền vững. Phổ biến kiến thức Luật lâm nghiệp, tư vấn phản biện xã hội.

Bà Lê Thị Liễu – Giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển khoa học lâm nghiệp Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Liễu – Giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển khoa học lâm nghiệp thuộc Hội khoa học lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Thời gian qua, trung tâm đã hướng dẫn, tập huấn nhiều chương trình tới cộng đồng đồng bào các dự án phát triển sinh kế về rừng. Cụ thể hóa các đề tài khoa học vào cuộc sống cộng đồng như những địa bàn miền núi, trồng cây trên đất dốc”.

Trong báo cáo tại hội nghị cũng cho biết: các cán bộ hội viên thuộc Chi hội chi Cục kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp đã bám sát chính sách và pháp luật Nhà nước tham mưu giúp lãnh đạo sở NN &PTNT và UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp.

Lãnh đạo Trung ương Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam – Ông Đỗ Văn Nhuận tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Các dự án, chính sách lớn như bám sát nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo theo nghị quyết 30A của Chính phủ. Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường sinh thái. Cụ thể hóa các chính sách hưởng lợi tới hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, được khoán rừng và đất lâm nghiệp.

Trong đó, thành công với việc khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng và chính quyền địa phương về đánh giá các mô hình thực hiện tốt như: Xây dựng mô hình quản lý bền vững rừng cộng đồng tại các thôn Mỏ và Leo thuộc xã Thành Lâm, huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa; mô hình giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân; Mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại xã Lương Sơn huyện Thường Xuân.

Các vị đại biểu, khách quý chụp hình lưu niệm tại Đại hội.

Hợp tác quốc tế phối hợp các tổ chức trong và ngoài nước xây dựng thực hiện các dự án đầu tư trồng rừng bằng nguồn vốn của nước Cộng hòa liên bang Đức; phối hợp với CIDELL nước Tây Ban Nha thực hiện dự án chăn thả gia súc có kiểm soát ở xã Yên Nhân vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.

Kết thúc hội nghị, ông Đỗ Văn Nhuận, Phó chủ tịch Tổng thư ký Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ qua.

Văn Trì