Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương thành công tốt đẹp

BVR&MT – Vừa qua Đảng bộ Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Vũ Mạnh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan tỉnh Hải Dương, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại hội nghị

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Tiến Phụng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương, Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Xây dựng, Đồng chí Vũ Nguyên Đàm – Phó trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy và các vị đại biểu khách mời nguyên là lãnh đạo Công ty qua từng thời kỳ.

Về phía Đảng bộ Công ty có đồng chí Vũ Mạnh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan tỉnh; Chủ tịch HĐQT, các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXIV, các đồng chí Ban lãnh đạo Công ty, và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của 135 đại biểu đại diện cho 260 đảng viên tại 24 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty về tham dự Đại hội.

Tổng Giám đốc Phạm Minh Cường trình bày Báo cáo Chính trị.

Đồng chí Phạm Minh Cường – Thường vụ Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ Công ty đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXIV đã đề ra tiêu biểu như: Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng được Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc quan tâm thực hiện; Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên lao động (CNVLĐ) tiếp tục được duy trì. Đảng ủy Công ty thường xuyên theo dõi nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và người lao động. Trong Công ty không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, không có biểu hiện bè phái chống đối, chia rẽ mất đoàn kết.

Việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị được Đảng ủy Công ty và các chi bộ trực thuộc coi trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty đã nâng cao nhận thức về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng uỷ Công ty đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và CNVLĐ luôn xác định nhiệm vụ chính trong sản xuất kinh doanh là cấp nước ổn định, an toàn, liên tục cho các khách hàng. Phối hợp với các cấp, các ngành, thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao. Tập trung triển khai công tác dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Giai đoạn 2015-2025, Công ty tiếp tục phát triển mạng lưới cấp nước cho các xã nông thôn, tổ chức thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Tập trung triển khai công tác dịch vụ khách hàng, Phát triển cấp nước theo chuỗi vùng, không phân biệt giữa đô thị và nông thôn, đồng thời nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ để tự động hóa trong vận hành hệ thống cấp nước, kiểm soát chất lượng nước, chất lượng dịch vụ, đảm bảo đủ nguồn nước sạch cung cấp cho nhân dân. Giữ vững được uy tín và luôn nhận được sự hài lòng, đồng thuận của khách hàng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Vũ Tiến Phụng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy những thế mạnh đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05, gắn liền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với từng nhiệm vụ của cá nhân, phòng ban, đơn vị. Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Chi bộ vừa đảm bảo công tác đảng gắn liền với chuyên môn. Sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ tinh gọn hiệu quả. Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, đồng thời coi trọng việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm gắn liền với xét hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra cần chú trọng thêm công tác đào tạo cả về chính trị lẫn chuyên môn đảm bảo đội ngũ cán bộ chuyên môn tinh – lý luận giỏi – bản lĩnh vững vàng. Tiếp tục phát huy là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào thực tế sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành nâng cao năng suất lao động.

Đức Long