Đà Nẵng: Tổ chức hội thảo trực tuyến “Tăng cường các nguồn lực hỗ trợ về quản lý rác thải đại dương”

BVR&MT – Tham dự buổi hội thảo trực tuyến tại đầu cầu Đà Nẵng có ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Nẵng, đại diện các Sở, ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường.

Quang cảnh buổi hội thảo trực tuyến “Tăng cường các nguồn lực hỗ trợ về quản lý rác thải đại dương” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo mọi điều kiện an toàn về phòng chống dịch COVID- 19. Tham dự buổi hội thảo trực tuyến tại đầu cầu Đà Nẵng có ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Nẵng, đại diện các Sở, ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường. Tại đầu cầu trực tuyến có ông Akihiko Haga, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán  Nhật Bản tại Việt Nam; Ông Stefanos  Fotiou, Giám đốc, Ban môi trường và Phát triển, Uỷ ban Kinh tế – Xã hội khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Liên Hợp quốc (UN ESCAP); Ông Kumara, Giám đốc, Trung tâm Hợp tác giữa IGES và Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc về Công nghệ Môi trường ( CCET), Viện chiến lược Môi trường toàn cầu; Bà Nguyễn Mỹ Hằng, Phó Vụ trưởng, Vụ khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam…

Ông Stefanos Fotiou, Giám đốc, Ban môi trường và Phát triển, Uỷ ban Kinh tế – Xã hội khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Liên Hợp quốc ( UN ESCAP) phát biểu tại đầu cầu trực tuyến.

Đà Nẵng là một thành phố phát triển mạnh về du lịch trong những năm gần đây. Hàng năm với số lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng đã mang đến sự tăng trưởng về kinh tế cho thành phố, nhưng bên cạnh đó kéo theo sự ô nhiễm rác thải từ các hoạt động du lịch của các du khách, sự phát triển nhanh chóng của rất nhiều nhà hàng, khách sạn; Bên cạnh đó với dân số trên một triệu dân, trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày luôn thải ra môi trường một số lượng rác thải lớn, trong đó có các loại chất thải rắn sinh hoạt, các loại rác thải nhựa…

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Nẵng cho biết: Hơn 10 năm trước, sự ra đời của Đề án” Xây dựng Đà Nẵng – thành phố Môi trường” của UBND thành phố Đà Nẵng là một quyết định mạnh dạn, sáng tạo và thể hiện sự quyết tâm về bảo vệ môi trường của thành phố. Việc tổ chức thực hiện Đề án sau hơn 10 năm với những kết quả đã được Trung ương, tổ chức quốc tế, cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao.

Trước những áp lực rác thải nhựa lên môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn thành phố ( Quyết định số 1746/ QĐ – TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa), UBND Tp Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch Hành động số 122/KH-UBND ngày 24/6/2021 về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Đà Nẵng là địa phương đang xây dựng kế hoạch, hành động để quản lý rác thải nhựa đại dương tại thành phố đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Đây là cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tăng cường công tác quản lý và ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển trong phạm vi thành phố Đà Nẵng; hoàn thiện hệ thống quản lý chất thải rắn của thành phố, đáp ứng với Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn và mục tiêu xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường trong thời gian đến.

Buổi hội thảo trực tuyến đã ghi nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp trong công tác làm giảm thiểu các loại rác thải nhựa trên đất liền và rác thải nhựa đại dương từ các tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường trong nước và quốc tế.

Theo ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Nẵng: Từ những phát biểu, tham luận của các nhà khoa học, các tổ chức trong nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực môi trường,… Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng sẽ có những kế hoạch, giải pháp cụ thể và tích cực trong việc làm giảm thiểu lượng rác thải nhựa, rác thải nhựa đại dương tại thành phố Đà Nẵng.

Hồng Sơn