Đà Nẵng : Tổ chức hội thảo quốc tế tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố

BVR&MT – Vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi hội thảo quốc tế “ Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng – Địa phương hóa và hợp tác hiệu quả vì Đà Nẵng – Thành phố môi trường 2021-2030”.

Đến tham gia hội thảo có ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Bà Ann Maxine Wallace, Giám đốc Văn phòng Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường USAID tại Việt Nam; bà Nguyễn Thủy Anh, đại diện Cục Quản lý Tài nguyên Nước; bà Vũ Thùy Dung, đại diện Vụ hợp tác Quốc tế Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường; Cộng đồng ( CECR), cùng các nhà khoa học, các GS-TS nghiên cứu về lĩnh vực môi trường, đại diện các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức, đoàn thể tại thành phố Đà Nẵng…

Bà Ann Maxine Wallace, Giám đốc Văn phòng Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường USAID tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết: Triển khai Quyết định số 656/QĐ –UBND ngày 01/3/2021 của UBND thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1099/QĐ- UBND ngày 02/4/2021 của UBND thành phố về ban hành Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030, thành phố Đà Nẵng đã và đang tích cực triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường như chủ động thu hút các nguồn lực đầu tư và hỗ trợ
kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước của ngành ở các địa phương, tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm cũng như học hỏi, vận động tài trợ để triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; nhất là các nội dung hợp tác quốc tế đã đi vào chiều sâu, như lồng ghép trong công tác đánh giá tác động môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải, phân loại CTRSH tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở TN& MT Tp. Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo.

Một số dự án hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực từ bên ngoài đã và đang được triển khai với kết quả khả quan, tạo được tác động tích cực đối với công tác quản lý môi trường, góp phần năng cao nhận thức, hành động về bảo vệ môi trường của người dân. Qua đó thành phố Đà Nẵng đã tạo được quan hệ tốt và sự tin cậy với các tổ chức, đơn vị tài trợ, hỗ trợ, các tổ chức trong và ngoài nước đã chủ động liên hệ, đề xuất hỗ trợ thành phố triển khai các hoạt động nghiên cứu thí điểm. Điều này có được là do các chủ trương, chính sách đã ban hành của trung ương và thành phố rất phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu và mối quan hệ của các cơ quan, tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong và ngoài nước.

Nguồn ngân sách tạm tính đã và đang huy động đạt trên 70 tỷ đồng tài trợ, hỗ trợ cho thành phố ( tính trong giai đoạn 2021- 2024) qua đó cũng đã thiết lập được nguồn lực hỗ trợ chuyên sâu từ các tổ chức đối tác trong và ngoài nước và các chuyên gia địa phương trong công tác triển khai giải pháp, các sáng kiến về BVMT ở thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại hội thảo, bà Ann Maxine Wallace, Giám đốc Văn phòng Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường USAID tại Việt Nam cho biết: USAID đánh giá cao Dự án Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố Môi trường đến năm 2030 của UBND Tp Đà Nẵng. USAID cam kết đồng hành cùng Đà Nẵng trong việc cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe của người dân thành phố Đà Nẵng một cách bền vững.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường, các tổ chức trong nước và quốc tế về bảo vệ môi trường.

Chương trình công trình địa phương là một trong những chương trình tiên phong của USAID nhằm mục đích tăng cường năng lực và mạng lưới các đối tác địa phương như một trung tâm thúc đẩy các sáng kiến hành động tập thể nhằm giải quyết các thách thức địa phương giảm thiểu môi trường. Trong số 4 sáng kiến hành động tập thể mà USAID Việt Nam đã hỗ trợ, chúng tôi vui mừng thấy 3 tổ chức phi chính phủ địa phương đang hợp tác chặt chẽ với Sở TNMT Đà Nẵng và EPA ( Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ) đó là: Dự án Hành động tập thể vì Bảo tồn Nước thực hiện bởi CECR; dự án “Giải pháp địa phương cho ô nhiễm nhựa” do GreenHub thực hiện; và dự án “Hành động tập thể vì Không khí Sạch” do Live & Learn thực hiện.

Bản địa hóa là ưu tiên của USAID. Tôi thực sự tin rằng sự kiện cụ thể này sẽ mang lại cái nhìn và cách tiếp cận mới cho Đà Nẵng nhằm đa dạng hóa các nguồn lực để giải quyết vấn đề môi trường. Và hội thảo này sẽ đặt ra một cột mốc cụ thể cho sự tiếp tục hợp tác giữa các tổ chức nhà nước, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác hướng tới xây dựng một thành phố Đà Nẵng sinh thái trong tương lai.

Hồng Sơn