Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến Công chức, Viên chức, Lao động TP Đà Nẵng lần thứ II (2020- 2025)

Ngày 24/6, Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Công chức, Viên chức, Lao động (CCVCLĐ) thành phố Đà Nẵng lần thứ II (2020 -2025) nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ 5 năm qua (2015-2020).

Hội nghị nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn. Qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ và hoạt động Công đoàn, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cá nhân và tập thể được tuyên dương tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến Công chức, Viên chức, Lao động TP Đà Nẵng lần thứ II (2020- 2025).

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng cùng đông đảo các đại biểu công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đoàn viên, CCVCLĐ đã đăng ký thực hiện 2.002 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 564 đề tài và 175 công trình sản phẩm, trong đó có nhiều công trình khoa học, đề tài, đề án có ý nghĩa chính trị và hiệu quả kinh tế xã hội cao được áp dụng vào thực tiễn; Có 02 đề tài được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Với những đóng góp trên của phong trào thi đua Lao động sáng tạo đã mang lại những giá trị to lớn về mặt kinh tế, làm lợi ước hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Hội nghị biểu dương 92 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước công chức, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2020 gồm: 25 tập thể và 67 cá nhân, được xét chọn từ 66 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức và CCVCLĐ. Trong số các nhân điển hình tiên tiến gồm 03 đối tượng: Công chức, viên chức, công nhân lao động là đoàn viên công đoàn; Cán bộ Công đoàn; Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị có công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố.

Hội nghị thông qua đoàn đại biểu đại diện cho công chức, viên chức, lao động dự Hội nghị điển hình tiên tiến Công nhân, Viên chức, Lao động thành phố lần thứ V, năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ giai đoạn 2020 -2025.

Bài, ảnh: Hồng Sơn