Đà Nẵng: Tìm nhiều giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm ở Âu thuyền – Cảng cá Thọ Quang

BVR&MT – Ngày 11.8, tại thành phố Đà Nẵng, Sở  Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi hội thảo nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ thuộc hợp phần ngăn ngừa ô nhiễm nước tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Đến tham dự hội thảo có ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở TN & MT Tp. Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các sở ngành, công an, bộ đội biên phòng thành phố, UBND quận Sơn Trà, các phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang, trung tâm vi mạch Đà Nẵng, Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR), các đơn vị thuộc Sở TN & MT Tp. Đà Nẵng, các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường….

Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thuộc phường Nại Hiên Đông và phường Thọ Quang, quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng được biết đến là điểm nóng về ô nhiễm trong rất nhiều năm nay. Nguyên nhân chính gây tình trạng ô nhiễm là do các chất thải phát sinh tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Theo số lượng của BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, năm 2017 tổng khối lượng chất thải phát sinh được thâu gom đưa đi xử lý tại Âu thuyền và Cảng cá là: 1.643 m3, năm 2018 là 1.623 m3. Từ tháng 7-12/2020: tổng lượng rác chuyển giao 927,6m3, trong đó rác thải khu vực chợ (11,76 m3 rác thải thủy sản, 264,36 m3 rác thải sinh hoạt) và rác thải khu vực bờ kè 651,48 m3. Trong năm 2021, BQL âu thuyền dã triển khai ký cam kết nộp rác đối với 1.075 chủ tàu khi vào cảng; tổng khối lượng rác đã thu gom được là 13,430 m3 từ 5.856 tàu thuyền cập cảng, xuất bến.

Từ tháng 4/2021 công tác thu gom CTR tại khu vực Âu thuyền có sự thay đổi, cụ thể: công tác vớt rác, thu gom rác khu vực Âu thuyền và bờ kè âu thuyền được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đấu thầu và Urenco 15 là đơn vị trúng thầu thu gom xử lý trực tiếp thực hiện, số lượng thống kê từ 01/2/2021 đến 24/3/2022 tổng lượng rác vớt tại Âu thuyền là: 2.102m3 ( lượng rác trung bình: 4,4m3/ngày).

T.S Kiều Thị Kính – Trường ĐH Sp Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều báo cáo và tham luận và ý kiến được chia sẻ nhằm góp ý cho báo cáo” Đánh giá thực trạng ô nhiễm, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị quản lý và đề xuất các giải pháp, mô hình nhằm tăng cường hiệu quả xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang” và các tham luận như: “Chương trình truyền thông phù hợp với các đối tượng tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ công tác quản lý, giám sát, công khai thông tin về môi trường, hỗ trợ cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang”… Được biết hợp phần “ Ngăn ngừa ô nhiễm nước tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang” thuộc dự án “ Chung tay bảo vệ nguồn nước” do cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ – USAID tài trợ.

Đại diện Bộ chỉ huy, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng phát biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Tại buổi hội thảo, nhiều ý kiến góp ý được đưa ra từ các đại diện các sở ngành, Ban quản lý Âu thuyền Thọ Quang, các nhà khoa, các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường, bộ đội biên phòng thành phố… nhằm bổ sung, hoàn thiện cho các giải pháp ngăn ngừa và làm giảm thiểu ô nhiễm tại Âu thuyền Cảng cá Thọ Quang.

Hồng Sơn