Đà Nẵng: Tập huấn bảo vệ môi trường cho gần 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh

BVR&MT – Sáng ngày 23/8, tại TP. Đà Nẵng, Sở Tài nguyên môi trường TP. Đà Nẵng đã mở lớp tập huấn bảo vệ môi trường dành cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Hồng Sơn, Cục trưởng Cục BVMT Miền Trung và Tây Nguyên phổ biến các nội dung yêu cầu về BVMT đối với doanh nghiệp qui định tại NĐ số 40-2019/NĐ-CP sau khi phê duyệt hồ sơ môi trường.

Đến tham dự buổi tập huấn có ông Phạm Hồng Sơn, Cục trưởng Cục BVMT Miền Trung và Tây Nguyên, ông Đinh Quang Cường, Phó giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng trong những năm vừa qua với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, công nghiệp… đã kéo theo nhiều tác động xấu đối với môi trường sống. Việc tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường vẫn chưa được nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố áp dụng và thực hiện đúng theo qui định của nhà nước; Điều này dẫn đến tình trạng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chưa qua xử lý, xả thải ra môi trường. Việc bỏ qua các công trình xử lý chất thải tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổ xả chất thải trực tiếp ra môi trường qua các hệ thống cống rãnh, sông ngòi… gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân tại khu vực.

Tại buổi tập huấn, ông Phạm Hồng Sơn đã phổ biến các nội dung yêu cầu về BVMT đối với doanh nghiệp qui định tại NĐ số 40-2019/NĐ-CP sau khi phê duyệt hồ sơ môi trường. Những qui định mới của Nghị định số 40/ 2019/NĐ-CP ngày 15/3/2019 với một số thay đổi, bổ sung so với nghị định được ban hành vào năm 2015 ( NĐ 18/2015/NĐ –CP, NĐ 38/2015/NĐ-CP) trong việc quản lý chất thải và phế liệu, hệ thống quản lý môi trường, xác nhận công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, việc lấy mẫu tổ hợp đối với các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất rắn, việc báo cáo lập lại đánh giá tác động môi trường tại các cơ sở sản xuất khi bổ sung các loại hình sản xuất có nguy cơ ô nhiễm…

Tại buổi tập huấn, còn có các chuyên đề với nội dung Hướng dẫn quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại phát sinh tại cơ sở, do các cán bộ chuyên trách thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng phổ biến.

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biển đổi khí hậu năm 2019, phổ biến những qui định mới của Nghị định số 40/ 2019/NĐ-CP ngày 15/3/2019 của chính phủ về về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, quản lý chất thải phát sinhtại cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đồng thời tổ chức lớp tập huấn về công tác hậu kiểm, quản lý chất thải dành cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh,dịch vụ trên địa bàn thành phố.

CTV Hồng Sơn