Đà Nẵng tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường năm 2019

BVR&MT – UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 5820/KH-UBND, về việc triển khai thực hiện chuyên đề về “Tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường” năm 2019.

Đà Nẵng tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường năm 2019.

Theo đó, kế hoạch bao gồm 7 nhiệm vụ chính: nghiên cứu, triển khai dự án Nhà máy phát điện năng lượng mặt trời tại Bãi rác Khánh Sơn; nghiên cứu, triển khai dự án “Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn”, nhằm xây dựng các khu chôn lấp hợp vệ sinh, cải thiện môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý tại các Trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, giám sát chủ nguồn thải; kiểm soát chất lượng nước sau hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung và cơ sở quy mô lớn; triển khai xây dựng các công trình thoát nước đô thị; tăng cường quản lý đối với các điểm nóng về môi trường.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì việc kiểm tra tiến độ thực hiện đối với các công trình xử lý điểm nóng về môi trường; triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, định kỳ hàng quý, tổng hợp báo cáo về UBND thành phố. Các sở, ban, ngành hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị chủ đầu tư hoặc chủ trì thực hiện các công trình xử lý điểm nóng môi trường thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra trong năm 2019.

UBND thành phố cũng giao Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng quận, huyện thực hiện việc giải phóng mặt bằng đảm bảo điều kiện để các công trình xử lý điểm nóng môi trường được thực hiện đúng tiến độ đề ra. Các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nắm tình hình, kịp thời đề xuất các giải pháp khả thi để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đạt hiệu quả mục tiêu kế hoạch.

Hoàng Tôn (Tổng hợp)