Đà Nẵng: Phát động giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021

BVR&MT – Ngày 6/4, tại Đà Nẵng, Hội truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức phát động Chương trình bình chọn, trao tặng giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards” năm 2021 (VDA 2021). Đây là giải thưởng danh giá, tôn vinh thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của những cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu chủ trì tại Lễ phát động giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards” năm 2021

Chương trình được tổ chức thường niên dưới sự chủ trì của VDCA và sự bảo trợ của Bộ thông tin và Truyền thông. Đến tham dự buổi lễ phát động có TS. Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch VDCA, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở thông tin và truyền thông Tp Đà Nẵng.

TS. Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch VDCA cho biết: Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục được VDCA tổ chức thường niên nhằm góp phần thực hiện thành công nghị quyết của Bộ chính trị về cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như chương trình chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và nhiều chính sách khác của Đảng và Nhà nước về Chuyển đổi số.

“Tôi tin tưởng rằng giải thưởng sẽ tiếp tục phát hiện và tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu của Việt Nam, đặc biệt là những sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam để quảng bá tới các thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời giải thưởng cũng sẽ tiếp tục cổ vũ khuyến khích các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp thuộc mọi lãnh vực mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ số để chuyển đổi số thành công”, Chủ tịch VDCA cũng là Trưởng Ban tổ chức VDA 2021 khẳng định.

Theo quy chế, VDA 2021 sẽ có 4 hạng mục giải thưởng:

Hạng mục 1: Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu
Trao cho những cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu.

Hạng mục 2: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc
Trao cho những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công.

Hạng mục 3: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc
Trao cho cơ quan nhà nước ở tất cả các cấp có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số.

Hạng mục 4: Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng
Trao cho những đơn vị, cá nhân có giải pháp chuyển đổi số phục vụ hiệu quả cho người khuyết tật, giúp người khuyết tật hòa nhập cuộc sống cộng đồng; những sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số phục vụ người dân sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ban tổ chức sẽ tiến hành nhận hồ sơ đến hết tháng 7/2021, thông qua cổng tiếp nhận trực tuyến tại website của giải ở địa chỉ www.vda.com.vn.

Bài, ảnh: Hồng Sơn