Đà Nẵng: Mở lớp tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới về môi trường

BVR&MT – Sáng ngày 6/7 tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, Sở TNMT Tp Đà Nẵng đã mở lớp tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về môi trường.

Đến tham dự buổi tập huấn có ông Lương Duy Hanh, Vụ Pháp chế – Bộ Tài Nguyên và Môi trường, ông Phạm Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Trung & Tây Nguyên; Tây Nguyên và ông Đinh Quang Cường, Phó Giám đốc Sở TN-MT thành phố Đà Nẵng cùng đông đảo các cán bộ, viên chức thuộc các UBND xã phường, phòng TN&MT các quận, huyện, các sở ban ngành, hiệp hội… thành phố Đà Nẵng.

Ông Lương Duy Hanh, Vụ pháp chế – Bộ TN&MT phát biểu tại buổi tập huấn.

Ngày 13/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Nhằm triển khai thực hiện Nghị định này trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường.

Lớp tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới về môi trường nhằm phổ biến, hướng dẫn những quy định mới có liên quan đến Nghị định số 40/2019/NĐ-CP vừa mới ban hành của chính phủ để các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố nắm rõ hơn trong công tác quản lý môi trường trên địa bàn thành phố.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP đã được xây dựng, hoàn thiện trên tinh thần quán triệt, bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT/TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT và các văn bản liên quan, đặc biệt là nhấn mạnh quan điểm “không phát triển kinh tế bằng mọi giá; không đánh đổi môi trường lấy kinh tế”, đổi mới phương thức quản lý môi trường “từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa” với nhiều quy định mới, thể hiện sự đột phá trong từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.

Tại buổi tập huấn, Th.S Lương Duy Hanh đã giải thích cặn kẽ những điểm mới trong Nghị định số 40/2019/NĐ-CP vừa mới ban hành của Chính phủ, đồng thời giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của các học viên tham gia buổi tập huấn.

Với nhiều điều luật mới được sửa đổi bổ sung, trong đó các thủ tục hành chính (TTHC) và điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; Nghị định đã cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm 25 thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, đặc biệt là xóa bỏ cơ chế “xin – cho”, công khai minh bạch, phân cấp mạnh mẽ cho địa phương và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Lồng ghép một số TTHC trong các lĩnh vực BVMT, tài nguyên nước, khoáng sản biển và hải đảo giảm thời gian thực hiện TTHC từ 15-25 ngày…

Hồng Sơn

https://baovemoitruong.org.vn/