Đà Nẵng: Khen thưởng các bài báo khoa học công bố trên các tạp chí uy tín 

BVR&MT – Trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng đã tiếp nhận được tổng cộng 375 hồ sơ tham gia xét khen thưởng, bao gồm gồm 02 Sáng chế, 06 Giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ; 06 thành tích đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022, 361 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã thẩm định, tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn để xét chọn các hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định khen thưởng.

Các tác giả, đồng tác giả của các  bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học uy tín được khen thưởng.

Sáng ngày 16/5, tại hội trường Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng  đã tổ chứ buổi lễ trao thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng. 

Đây là hoạt động được Sở Khoa học và Công nghệ (KH &CN) TP. Đà Nẵng thực hiện thường niên theo quy định tại Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019, được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố.

Đến tham dự buổi lễ trao giải thường có ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng, ông Lê Đức Viên, Giám đốc Sở KH & CN TP. Đà Nẵng, đại diện các Sở, Ngành, Trường đại học, các cá nhân, tập thể được khen thưởng.

Kết quả, Chủ tịch UBND thành phố  Đà Nẵng đã có Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 về việc tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ, với tổng mức tiền thưởng là 235.800.000 đồng, bao gồm: Các tác giả, nhóm tác giả của 02 Sáng chế, 04 giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ, với mức khen thưởng là 10 lần mức lương cơ sở/sáng chế và 07 lần mức lương cơ sở/Giải pháp hữu ích; Các tác giả, nhóm tác giả của 06 Công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, với mức khen thưởng là 08 lần mức lương cơ sở/giải nhì và 05 lần mức lương cơ sở/giải ba; Các tác giả, đồng tác giả của 47 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học uy tín, với mức khen thưởng là 01 lần mức lương cơ sở/bài báo; 

Trong dịp này, thực hiện Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt các danh mục chuyên đề thi đua hằng năm thuộc thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhằm kịp thời khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. 

Trên cơ sở thành tích và đề xuất của các đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố  đã tổ chức họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng để bình xét thi đua và trình Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng  xem xét. Kết quả, Chủ tịch UBND thành phố đã có các Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 và Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 về việc tặng Bằng khen cho 09 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023, với tổng mức tiền thưởng là 56.700.000 đồng.

Mục đích của việc khen thưởng nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực vào hoạt động KH&CN, góp phần quan trọng trong  xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Đà Nẵng. Các đối tượng xét khen thưởng bao gồm các tác giả của các công trình khoa học và công nghệ; các giải pháp, sáng chế; các bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín; các tổ chức, cá nhân đạt các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Hồng Sơn