Đà Nẵng: Hai cá thể Cầy gấm và Tê tê Java được thả lại rừng

BVR&MT – Ngày 02/4/2024  vừa qua, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chuyển giao hai cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm gồm: cá thể Cầy gấm (Prionodon pardicolor) có trọng lượng 0,3kg và cá thể Tê tê Java (Manis javanica) có trọng lượng 2 kg cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn Quốc gia Cúc Phương  để để chăm sóc, cứu hộ, tái thả lại tự nhiên phục vụ công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Cán bộ kiểm lâm Đà Nẵng với động vật quý hiếm vừa được bắt giữ.

Hai cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nêu trên không rõ nguồn gốc, không xác định được chủ quản lý, sở hữu xuất hiện trong khu dân cư trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng được Hạt Kiểm lâm Hòa Vang tổ chức bắt giữ cứu hộ, chuyển giao đúng quy định.

Tê tê Ja va (Manis javanica) và Cầy gấm (Prionodon pardicolor) là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác xử dụng vì mục đích thương mại. Thuộc nhóm IB, Nghị định 84/2021/ NĐ/CP của Chính Phủ, Phụ lục I Công ước CITES.

Hồng Sơn