Đà Nẵng: Đào tạo và nâng cao năng lực quản lý tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

BVR&MT – Ngày 17/9, tại thành phố Đà Nẵng, Vườn ươm doanh nghiệp (DNES) đã tổ chức buổi hội thảo khoa học với chủ đề “Đào tạo và nâng cao năng lực quản lý tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Tham dự buổi hội thảo có đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành tại thành phố Đà Nẵng như: văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Sở KHCN, các thành viên ở CLB khởi nghiệp và đông đảo các bạn trẻ có niềm đam mê khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Nội dung buổi hội thảo là những bài học kinh nghiệm trong tổ chức huấn luyện và nâng cao năng lực quản lý tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại miền Trung, các hoạt động về đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp trên thế giới và kết quả triển khai nhiệm vụ 4 – đề án 844 của Vườn ươm doanh nghiệp DNES.

Thúc đẩy và phát triển bền vững khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo đang là mục tiêu trọng tâm hàng đầu của cả quốc gia. Nhiều chính sách cấp trung ương và địa phương được ban hành và triển khai trong những năm qua nhằm thúc đẩy việc xây dựng và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cả nước. Khu vực miền Trung, nhất là các tỉnh duyên hải miền Trung, cũng bắt đầu xác định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một định hướng đúng đắn và quan trọng cho việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mình trong giai đoạn tiếp theo.

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ.

Đà Nẵng là một thành phố năng động ở khu vực miền Trung, đã có nhiều sự phát triển thay đổi vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động nghiệp sáng tạo. Trong những năm qua, Vườn ươm doanh nghiệp DNES đã triển khai các hoạt động đào tạo nhằm hướng đến việc xây dựng năng lực cơ bản cho các cá nhân quản lý, vận hành tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… nhằm thúc đẩy và hướng đến sự phát triển bền vững trong khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Đà Nẵng cũng như của nhiều tỉnh thành khác ở các tỉnh miền Trung.

Hồng Sơn