Đà Nẵng: Công bố đề án xây dựng thành phố thông minh

BVR&MT – Sáng 10/4 tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi hội thảo Công bố đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng”.

Tham dự hội thảo có bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng gần 200 đại biểu đến từ các Bộ, nghành, Trung ương; các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp, các chuyên gia, đại diện Sở thông tin truyền thông các tỉnh thành…

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo.

Theo đề xuất của các chuyên gia IBM và nghiên cứu trên các mô hình thành phố thông minh đã triển khai thành công, khuyến nghị của Hiệp hội Viễn thông Quốc tế (ITU) và thực tế triển khai chính quyền điện tử của Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng ưu tiên triển khai xây dựng thành phố thông minh cho 6 trụ cột.

Tiêu chí xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng dựa theo 6 trụ cột chính với 16 lĩnh vực chuyên ngành. Các trụ cột bao gồm: Trụ cột 1: Quản trị thông minh với 3 lĩnh vực: Trung tâm Giám sát điều hành thông minh, dịch vụ công thông minh, dữ liệu mở; Trụ cột 2: Kinh tế thông minh với các lĩnh vực Du lịch thông minh, thương mại thông minh, nông nghiệp thông minh; Trụ cột 3: Môi trường thông minh với các lĩnh vực: Quản lý năng lượng thông minh, quản lý nước (cấp, thoát) thông minh, quản lý chất thải thông minh; Trụ cột 4: Đời sống thông minh với các lĩnh vực giáo dục thông minh, y tế thông minh, vệ sinh an toàn thực phẩm thông minh, an ninh công cộng và Ứng cứu khẩn cấp thông minh; Trụ cột 5: Công dân thông minh với lĩnh vực công dân thông minh; Trụ cột 6: Giao thông thông minh với lĩnh vực giao thông thông minh.

Về kinh phí thực hiện xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng theo đề án của UBND TP Đà Nẵng: từ 2019 – 2020 tổng kinh phí thực hiện là 941 tỷ để thực hiện hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh. Giai đoạn 2021 – 2025: Thông minh hóa các ứng dụng với tổng kinh phí dự kiến 1.197 tỷ đồng. Giai đoạn 2026 – 2030: Thông minh hóa các ứng dụng với số tiền dự kiến chưa xác định cụ thể.

Bài tham luận “ Mối quan hệ giữa chính quyền điện tử với xây dựng thành phố thông minh” của Tiến sỹ Nguyễn Thành Phúc – Cục trưởng Cục Tin học hóa.

Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng thông minh là một nội dung quan trọng thực hiện nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó có mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN. Đề án xây dựng thành phố thông minh được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Đà Nẵng xác định là một trong các dự án động lực, trọng điểm, tạo cơ hội để Đà Nẵng phát huy tối đa các nguồn lực, giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển đô thị và tạo ra động lực mới để phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Thông qua hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã trình bày tham luận chuyên sâu, cung cấp trao đổi công nghệ, giải pháp để góp phần xây dựng Thành phố thông minh tại Đà Nẵng được thành công và hiệu quả.

Bên lề hội thảo là hoạt động triển lãm, giới thiệu các giải pháp, sản phẩm thông minh của các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị.

Tại hội thảo lần này, Hội tin học Việt Nam tiến hành trao giấy chứng nhận 10 năm dẫn đầu chỉ số Việt Nam ICT Index (2009 – 2018) cho UBND TP Đà Nẵng. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cũng ký kết hợp tác với các đối tác trong việc triển khai xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng.

Hồng Sơn