Đà Nẵng: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020

BVR&MT – Chiều ngày 14/2, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục có thông báo số 345/ SGDĐT-CTrTT về việc tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID – 19.

Cụ thể, theo thông báo số 345 gửi các phòng GD&ĐT các quận, huyện, các trường, trung tâm trực thuộc sở, các đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng… về việc tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng chống COVID – 19.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các trường học, đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID – 19, giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh tự ôn tập, làm bài tập trong thời gian nghỉ học.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai thực hiện.

Thạch Thảo