Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Yên Thế: Hiệu quả quản lý rừng bền vững

BVR&MT – Bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên không những là nhiệm vụ quan trọng  của chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững mà còn là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và hội nhập Quốc tế.

Thực hiện chiến lược Phát triển lâm nghiệp 2006 – 2020 của ngành lâm nghiệp đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt, Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Yên Thế đã nâng cao trách nhiệm và thực hiện hiệu quả công tác quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng Quốc tế (FSC) đạt được nhiều kết quả khả quan.

Hoạt động quản lý, sử dụng, bảo vệ rừng và đất rừng được cải thiện

Diện tích rừng trồng được Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Yên Thế đầu tư trồng, chăm sóc, khai thác sử dụng hợp lý, khoa học; vừa đảm bảo giá trị kinh tế, môi trường và kinh doanh rừng theo hướng bền vững theo yêu cầu của tiêu chuẩn FSC. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của công ty được thành lập; thực hiện ký kế hoạch, quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng với UBND huyện Yên Thế, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện và UBND các xã trên địa bàn hoạt động của công ty. Phát huy tính tự chủ, chủ động phòng ngừa và phát hiện của công ty kết hợp với sự tham gia của người dân địa phương sống gần rừng, công tác bảo vệ diện tích rừng của công ty ổn định và phát triển tốt.

Rừng Bạch đàn Cự vỹ 6 tháng tuổi (Xuất sứ TQ).

Hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng lên rõ rệt, thông qua số liệu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động… Doanh nghiệp ngày càng ổn định và phát triển; kinh doanh rừng được quản lý, thực hiện theo hướng bền vững. Sau 5 năm đã có sự phát triển theo chiều hướng tốt, doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Doanh thu 132,56 tỷ đồng, bình quân 26,51 tỷ đồng/năm, tăng dần qua từng năm. Doanh thu cuối kỳ cao hơn đầu kỳ 10 – 25% mặc dù diện tích rừng khai thác cuối kỳ ít hơn đầu kỳ từ 20- 60%; đời sống, thu nhập người lao động ngày được nâng cao đã tác động tích cực vào đời sống xã hội của người dân trong khu vực công ty quản lý. Sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty đều có lãi. Lợi nhuận 3,9 tỷ đồng, bình quân 786 triệu đồng/năm, tăng dần qua từng năm. Nộp ngân sách nhà nước 11,93 tỷ đồng, bình quân 2,38 tỷ đồng/năm, tăng dần qua từng năm. Hoạt động trồng lại rừng sau khai thác theo kế hoạch được thực hiện tốt. Diện tích trồng rừng 1.082ha/chu kỳ, bình quân 216ha/năm. Cao nhất là năm 2017 đạt 265 ha. Thấp nhất là năm 2020 đạt 141 ha. Sản lượng gỗ khai thác trong chu kỳ là 84.220m3, bình quân 16.844m3/năm. Diện tích khai thác 984,77ha, bình quân 197 ha/năm. Cao nhất là năm 2016 đạt 226,7 ha. Chế biến lâm sản 22.050m3 thành phẩm, bình quân 4.410m3/năm.

Hiệu quả về môi trường

Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác hại của hoạt động sản xuất đến môi trường sinh thái: Lựa chọn loài cây trồng cũng như các hoạt động quản lý rừng không gây tác động làm suy giảm chất lượng môi trường đất, không khí và nguồn nước. Phát huy tối đa chức năng của rừng trong bảo vệ môi trường sinh thái, tạo vành đai xanh. Thực hiện bảo vệ vùng đệm ven sông, suối và khu kết nối đa dạng sinh học. Duy trì và nâng cao độ che phủ của rừng trong khu vực.

Hiệu quả về xã hội

Đóng góp cho sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của địa phương giúp người dân thoát nghèo. Thực hiện đúng và đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Tạo ra sản phẩm hàng hoá, góp phần xoá đói giảm nghèo và giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giảm thiểu các tác động tiêu cực của người dân tới sự phát triển của rừng. Chuyển giao rộng rãi kỹ thuật sản xuất cây giống, kỹ thuật thâm canh rừng trồng cho người dân trên địa bàn nhằm tạo ra vùng sản xuất hàng hóa có sức cạnh tranh cao, tăng thu nhập cho người lao động của công ty và nhân dân địa phương. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thực hiện hỗ trợ kinh phí trong các hoạt động xây dựng quỹ từ thiện, nhân đạo; mở mới và sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường phục vụ sản xuất lâm nghiệp và dân sinh. Bình quân ủng hộ cộng đồng địa phương số tiến 200 triệu đồng/năm. Thực hiện tốt hoạt động dịch vụ cây giống và chuyển giao kỹ thuật trồng rừng cho nhân dân trên địa bàn.

Hàng năm, đã thu hút, giải quyết việc làm cho hơn 240 lao động với hơn 30.000 ngày công ở địa phương tham gia trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, khai thác rừng với hàng chục tỷ tiền công. Các chế độ đối với người lao động như BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác được công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBCNV, tạo điều kiện cho CNVC đi tham quan du lịch. Thu nhập của CBCNV cuối kỳ cao hơn đầu kỳ gần 25%; bình quân 8,0 triệu/người/tháng (chưa bao gồm người quản lý) đạt mức cao so với mặt bằng thu nhập bình quân của địa phương. Người lao động yên tâm, gắn bó với công ty.

Thực hiện chứng chỉ rừng FSC FM/CoC

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng của tài nguyên rừng của công ty trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội trong khu vực, trong giai đoạn 2016-2020 công ty đã thực hiện chứng chỉ rừng FSC FM. Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện cần và đủ; tháng 7 năm 2016, công ty đã chính thức nhận chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC FM/CoC do tập đoàn GFA cấp cho 2.340,98 ha rừng trồng do công ty quản lý.

Bạch đàn Eu urophylla (U6) tái sinh 7 tuổi có chứng chỉ FSC/FM.

Việc thực hiện chứng chỉ rừng quốc tế FSC FM/CoC giúp cho sản phẩm từ rừng của công ty tăng thêm giá trị kinh tế đặc biệt là đã qua sơ chế tại cơ sở chế biến của công ty. Đồng thời sẽ giúp nâng cao thương hiệu gỗ của công ty trên thị trường. Mặt khác, từ việc thực hiện quản lý rừng theo tiêu chuẩn FSC, nhận thức của cán bộ công nhân viên và người dân về quản lý rừng bền vững dần được nâng lên, từng bước góp phần bảo vệ môi trường để đảm bảo phát triển bền vững. 5 năm qua, công ty đã thực hiện tốt các yêu cầu của tiêu chuẩn FSC và duy trì được chứng chỉ qua các kì Bạch đàn Eu urophylla (U6) tái sinh 7 tuổi có chứng chỉ FSC/FM đánh giá của GFA.

Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Yên Thế, tiền thân là Lâm trường Yên Thế được thành lập năm 1963. Công ty là Doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là vốn Nhà nước, có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, được đăng ký và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; trực thuộc UBND tỉnh Bắc Giang.

Sau nhiều lần sắp xếp lại tổ chức và thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiểu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; gần đây đã chuyển đổi thành công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Yên Thế theo Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Chức năng, nhiệm vụ hoạt động chính của công ty: Tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và phát triển rừng; bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần đảm bảo an sinh xã hội nông thôn miền núi.

ThS. Hoàng Văn Chúc (Chủ tịch HĐTV Công ty)