Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV: Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường

BVR&MT – Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2015 theo Quyết định số 1833/QĐ-TKV với nhiệm vụ trực tiếp quản lý và vận hành Nhà máy Alumin Nhân Cơ, là một trong những đơn vị đầu tiên của Việt Nam tiếp cận, vận hành và làm chủ công nghệ ngành công nghiệp mới sản xuất Alumin. Thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, bằng sự chỉ đạo đúng hướng của Lãnh đạo TKV, sự điều hành năng động của Ban giám đốc Công ty, sự đồng tâm, thống nhất của tập thể, cán bộ người lao động đã đạt được kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển.

Toàn cảnh Nhà máy Alumin Nhân Cơ – Đắk Nông.

Hoạt động sản xuất đi đôi, gắn liền với công tác bảo vệ môi trường là trọng tâm, then chốt và các quy định của pháp luật, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ngay từ khi thành lập và trong quá trình vận hành, sản xuất, Công ty thường xuyên quan tâm, chú trọng, sát sao đối với công tác bảo vệ môi trường, triển khai đồng bộ  nhiều giải pháp, từ việc ban hành các văn bản đến chuẩn bị các nguồn lực, tổ chức thực hiện; Nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phòng chức năng luôn có sự tham mưu cho Ban giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường như: Duy trì vận hành các công trình bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy trình và không ngừng cải tiến công nghệ hợp lý, nhằm giảm thiểu phát thải. Thường xuyên trồng cây xanh, cải tạo và giữ gìn môi trường Nhà máy xanh – sạch – đẹp, đi đôi với việc sản xuất và bảo vệ môi trường. Theo đánh giá, ghi nhận, thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ và duy trì kiểm tra giám sát các biện pháp bảo vệ môi trường kiểm soát tốt các thông số môi trường. Qua đó, nhận diện các nguy cơ để kịp thời đề ra hoặc thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa các sự cố về môi trường có thể xảy ra, tổ chức diễn tập.

Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ và Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015.

Đối với nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ, dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2538/ QĐ-BVMT ngày 31/12/2009 và được cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 152/GXN-BTNMT ngày 5/12/2019. Hiện nay, hệ thống quan trắc khí thải tự động và trạm quan trắc nước thải tự động đã vận hành ổn định. Việc bố trí kho chứa chất thải nguy hại và khu vực chứa hóa chất tại nhà máy Alumin đã đáp ứng quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ môi trường. Công ty đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 tại Quyết định số 6764/ QĐ – QUACERT ngày 17/12/2020.

Công ty đã tiến hành trồng cây, cải tạo phục hồi môi trường đúng cam kết, đảm bảo thực hiện theo các hoạt động môi trường tại Quyết định số 2144/QĐ- BTNMT ngày 31/12/2009 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và  Đề án cải tạo phục hồi môi trường của “ Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ bauxit Nhân Cơ” với tổng diện tích trồng và chăm sóc cây năm thứ nhất đến năm thứ ba đạt 94,84 hecta. Qua đánh giá, cây trồng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu nên phát triển rất tốt. Bên cạnh đó công tác quản lý chất thải rắn, công ty đã phối hợp với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại theo đúng quy định, không để chất thải phát sinh làm ảnh hưởng đến môi trường và xung quanh nhà máy.

Diện tích cây trồng phục hồi môi trường sau khai thác.

Với tinh thần sáng tạo, quyết tâm bảo vệ môi trường của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo tập đoàn TKV và Ban giám đôc. Điều này đã làm cho người lao động gắn bó với nhà máy hơn, góp phần đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh. Các dự án đã xử lý tốt, ngăn ngừa ô nhiễm phát sinh từ quá trình sản xuất, chất lượng môi trường, cảnh quan các khu vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện ổn định cho phát triển của đơn vị và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Đắk Nông. Đi cùng với sản xuất kinh doanh, hoạt động an sinh xã hội luôn được công ty quan tâm, triển khai thực hiện tốt. Công ty đã tham gia đóng góp, ủng hộ cho người nghèo, các quỹ hội trong đơn vị và tại địa phương với hơn 9 tỷ đồng.

Mặt khác, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động của Công ty cũng được đặt lên hàng đầu, với phương châm: “ An toàn để sản xuất – sản xuất phải an toàn”. Công ty thành lập bộ máy đảm bảo công tác an toàn từ Công ty đến các phân xưởng và tổ, đội sản xuất.Hầu hết ở tất cả các đơn vị đều có mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Mỗi tổ, mỗi kíp sản xuất đều có thành viên của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Đề ra những quy định chặt chẽ về an toàn đối với tất cả các bộ phận và được duy trì, kiểm tra thường xuyên. Bên cạnh sự chủ động trong an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ luôn được công ty quan tâm và tích cực phòng ngừa. Nhờ thực hiện tốt các chính sách về an toàn vệ sinh lao động, đên nay đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty nhôm Đắk Nông, ngày càng được nâng cao tay nghề và kinh nghiệm, xử lý nhanh các tình huống xảy ra. Đây là yếu tố quan trọng giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong những năm qua.

Lê Hồng