Công ty khoáng sản Bắc Kạn bị phạt hơn 1,6 tỷ đồng vì vi phạm bảo vệ môi trường

BVR&MT – Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, với tổng số tiền hơn 1,626 tỷ đồng.

Công ty đã có các hành vi vi phạm hành chính như thải khí thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 60.000 m3/giờ đến dưới 65.000 m3/giờ, quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Công ty khoáng sản Bắc Kạn bị phạt hơn 1,6 tỷ đồng vì vi phạm bảo vệ môi trường.

Xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 600 m3/ngày (24 giờ), quy định tại điểm k khoản 5 và khoản 11, khoản 12 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 40 m3/ngày (24 giờ), quy định tại điểm d khoản 6 và khoản 11 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Thời gian đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận được quyết định, quy định tại điểm a khoản 6 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021.

Sơn Tinh

Tags: ,
CHIA SẺ