Còn nhiều bệnh viện xả nước thải y tế chưa đạt chuẩn ra môi trường

BVR&MT – Ngày 30/3 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế trong các bệnh viện công lập.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, hiện nay trong số trên 13.000 cơ sở y tế trên cả nước, mới có khoảng 60% cơ sở có hệ thống xử lý nước thải y tế đảm bảo quy chuẩn; một số bệnh viện còn lại đang trong quá trình đầu tư, nâng cấp và đều có hướng khắc phục để đạt chỉ tiêu trong xả thải.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) vận hành hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ AAO. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Tuy vậy, theo Thứ trưởng Long, khó khăn hiện nay là đầu tư kinh phí cho công tác xử lý chất thải y tế rất lớn nhưng nguồn lực đầu tư chưa được như mong muốn; ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo một số bệnh viện chưa cao, còn coi xử lý nước thải y tế là việc phụ, chưa quan tâm đúng mức.

Bên cạnh đó, lĩnh vực này vẫn chưa huy động được các nguồn lực xã hội cùng tham gia. Bộ Y tế đề ra mục tiêu đến năm 2020 có 100% cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế đạt yêu cầu về môi trường, vì vậy rất cần cơ chế đặc thù về thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế.

Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) Nguyễn Thị Liên Hương cho biết trong số khoảng 60% cơ sở có hệ thống xử lý nước thải y tế đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn thì bệnh viện tuyến trung ương đạt 62%, tuyến tỉnh 59,3%, và tuyến huyện là 65,9%. Như vậy, hàng ngày hàng giờ vẫn còn lượng nước thải y tế rất lớn từ các bệnh viện chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải ra ngoài môi trường.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, kinh phí đầu tư xử lý nước thải y tế của các bệnh viện hiện nay chủ yếu từ ngân sách nhà nước, quy mô đầu tư dưới 20 tỷ đồng. Ngoài tình trạng đa số bệnh viện thiếu kinh phí để đầu tư (400 bệnh viện có nhu cầu đầu tư), có một vấn đề đang tồn tại đó là nhiều bệnh viện đã được đầu tư nhưng thiếu năng lực quản lý, vận hành dẫn đến hiệu quả xử lý nước thải y tế không ổn định, tuổi thọ công trình không cao…

Theo dự thảo Quyết định quy định về thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế trong các bệnh viện công lập, các bệnh viện công lập trên cả nước sẽ được phép thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế, bảo đảm yêu cầu nước thải đầu ra sau xử lý phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Kinh phí chi trả thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế được tính vào giá dịch vụ khám chữa bệnh.