Chuyển khu bảo tồn thiên nhiên thành Vườn quốc gia Tà Đùng

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông.

Vườn quốc gia Tà Đùng nằm trên địa phận hành chính xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Tổng diện tích tự nhiên của Vườn quốc gia Tà Đùng là 20.937,7 ha. Vườn quốc gia Tà Đùng có 3 phân khu chức năng gồm​ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu dịch vụ – hành chính.

Vườn quốc gia Tà Đùng có chức năng bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn các nguồn gene sinh vật nguy cấp, quý hiếm, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp và rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới của vùng sinh thái Tây Nguyên; cung ứng các dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo an ninh môi trường.

Phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đồng Nai, sông Krông Nô​-Sêrêpok để cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất điện năng và sản xuất công, nông nghiệp của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam (miền Đông Nam Bộ).

Giảm phát thải khí nhà kính; lưu giữ nguồn gene; cung ứng hiện trường cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, thăm quan, du lịch sinh thái, giáo dục môi trường.

Đồng thời huy động các nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững tài nguyên rừng, tăng nguồn thu dựa trên nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng gắn với trách nhiệm của người sử dụng lợi ích từ các hệ sinh thái rừng; bảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế​-xã hội bền vững trên địa bàn.

Nhiệm vụ của Vườn quốc gia Tà Đùng là bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có; khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng; làm giàu rừng tự nhiên; gây ươm các loài cây bản địa, đặc hữu quý hiếm để trồng rừng mới, nâng cao độ che phủ và đảm bảo an ninh môi trường; nâng cao khả năng phòng hộ của rừng về giữ nước, hạn chế xói mòn, lũ lụt, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân vùng hạ lưu.

Vườn quốc gia Tà Đùng thực hiện chính sách về dịch vụ môi trường; tổ chức nghiên cứu khoa học về bảo tồn; tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; tổ chức các hoạt động quản lý bảo vệ, bảo tồn và phát triển các nguồn gien quý, hiếm; cứu hộ động vật hoang dã; nghiên cứu khoa học; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; khai thác các tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái, cảnh quan, dịch vụ môi trường và các giá trị đa dạng sinh học để tăng nguồn thu cho Vườn quốc gia, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong vùng.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng; chỉ đạo việc lập dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Tà Đùng, Dự án đầu tư xây dựng và phát triển vùng đệm Vườn quốc gia Tà Đùng và các dự án đầu tư, phát triển khác có liên quan, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.