Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm Văn Tiến

BVR&MT – Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ TX. Phú Mỹ, Ủy viên thường trực Hội DNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giám Đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc Không gian Đương Đại, được Hội DNT TX. Phú Mỹ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1. Tính đến đầu năm 2021, tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh BRVT khoảng 18 ngàn doanh nghiệp, hoạt động chính thức khoảng 11 ngàn doanh nghiệp, đa số doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Với vai trò là Chủ tịch Hội DNT Thị xã Phú Mỹ, Ủy Viên Thường trực Hội DNT tỉnh BRVT; Trưởng ban nội chính hội DNT tỉnh BRVT. Tôi nhận thấy nhu cầu kết nối của doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh BRVT rất cao. Do đó, tôi sẽ tham mưu, kiến nghị nhiều chương trình ý nghĩa giúp doanh nhiệp, doanh nhân kết nối, tạo nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp thiết thực cho ngân sách nhà nước, nâng cao vị thế doanh nghiệp địa phương.

Song song đó, kết hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN), Đoàn của các địa phương nhằm xây dựng môi trường sinh thái khởi nghiệp tại mỗi địa bàn, đó là cơ sở là tiền đề giúp thanh niên khởi nghiệp (như: vốn, kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức,…). Thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển Chi hội DNT Châu Đức nhằm kết nối doanh nhân huyện Châu Đức với doanh nhân trẻ toàn tỉnh, học tập kinh nghiệm, tham gia hoạt động công tác thiện nguyện (xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn,..) góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

2. Với thế mạnh và vai trò là Giám đốc Công ty Kiến trúc Không gian Đương Đại, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và tư vấn thiết kế, với đội ngũ nhân sự của công ty có nhiều kiến trúc sư, kỹ sư, bạn bè đồng nghiệp cũng là kiến trúc sư… sẽ là cơ sở, kết nối, tham mưu cho quy hoạch, chính sách sử dụng đất. Đóng góp ý kiến tháo gỡ những quy hoạch chồng chéo.

3. Tập trung nghiên cứu, học tập, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của Đại Biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian để đáp ứng yêu nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

4. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi sâu sát cơ sở; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

5. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành cơ chế, chính sách vừa đúng với quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

6. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

7. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu lại, tố cáo của công dân; đồng thời có các biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.