Chương Mỹ: Tổ chức tập huấn cho gần 1.000 cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Ngày 7/11, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng nông thôn mới (NTM) huyện Chương Mỹ tổ chức khai mạc 8 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho gần 1.000 cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tham gia buổi tập huấn, các học viên đã được giảng viên của Trung tâm đào tạo SKC thuộc Công ty cổ phần Sông Đà – Kinh Bắc truyền đạt các nội dung như: Cập nhật phổ biến, hướng dẫn thực hiện một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Chương trình số 02-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng NTM. Trong đó, tập trung vào những nội dung chính như: Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016- 2020; Hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; Định hướng chỉ đạo xây dựng tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu; Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu…

Định hướng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là một trong những nội dung của buổi tập huấn. Ảnh minh họa.

Bên cạnh các nội dung tập huấn, các học viên còn được trao đổi, giải đáp các thắc mắc, vấn đề liên quan đến công tác xây dựng NTM ở địa phương. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực tế triển khai xây dựng NTM tại một số địa phương…

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM của huyện Chương Mỹ và của các xã trong cập nhật đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo mới của Trung ương, thành phố Hà Nội. Đồng thời nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Thạch Thảo (Tổng hợp)