Chung tay Bảo vệ môi trường vì Sự sống của Con người và Thiên nhiên!

BVR&MT – Ô nhiễm môi trường đã đang và là một vấn đề hết sức cấp bách, gây bức xúc trong cộng đồng quốc tế. Tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái từ các hoạt động sống của con người đang diễn ra ngày càng trầm trọng, đe dọa đến sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của thế hệ hiện tại và tương lai. 

Ngày 21/5 vừa qua, Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường đã kết hợp cùng với Hội Doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tổ chức cuộc vận động, phát động chương trình “Chung tay Bảo vệ môi trường vì Cuộc sống của Con người và Thiên nhiên”.

Thực hiện: Ban Phóng viên.