Chuẩn bị gần 650 triệu cây giống cho trồng rừng

BVR&MT –  Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết, kết quả phát triển rừng tổng hợp từ đầu năm đến ngày 22/11 cho thấy cả nước đã chuẩn bị được 646 triệu cây giống các loại phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2019. Trồng rừng tập trung đã đạt 93% kế hoạch năm. Trồng cây phân tán được 53,8 triệu cây, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Khai thác được 18.2 triệu m3 gỗ cho sản xuất từ trồng rừng tập trung – Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Cũng theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, tình hình cháy rừng thời gian qua xảy ra khá phức tạp. Cụ thể, lũy kế từ đầu năm, đã xảy ra 276 vụ cháy rừng, tăng 102 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Diện tích thiệt hại 1.954 ha rừng các loại, tăng 1.591 ha so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 11 vừa qua, cả nước đã phát hiện 825 vụ vi phạm các quy định của pháp luật lâm nghiệp, giảm 241 vụ (giảm 23%) so với tháng 11/2018; diện tích rừng bị thiệt hại do phá là 29ha.

Lũy kế tính đến ngày 25/11/2019, cả nước đã phát hiện 10.039 vụ vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp, giảm 1.914 vụ (tương ứng giảm 16%) so với 11 tháng năm 2018; diện tích bị thiệt hại do phá là 537 ha, giảm 35 ha (giảm 6%) so với 11 tháng năm 2018.

Về khai thác rừng trồng tập trung, ước tính tháng 11 đạt 17.000 ha với sản lượng gần 1,68 triệu m3. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2019  khoảng 192.000 ha, sản lượng tương ứng là 18,2 triệu m3, tương đương 93% kế hoạch năm 2019, tăng trên 5% so với cùng kỳ năm 2018. Ước tính cả năm khai thác đạt 19,5 triệu m3, đạt 100% kế hoạch

Về khai thác cao su, theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Cao su Việt Nam, sản lượng khai thác gỗ cao su thanh lý tháng 11 ước đạt khoảng 450.000 m3. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2019 ước đạt 22.000 ha với sản lượng khoảng 4,75 triệu m3.

Chi trả dịch vụ môi trường rừng, tổng hợp đến 26/11/2019, cả nước đã thu được 2.611 tỷ đồng, đạt 81,6% kế hoạch thu năm 2019, bằng 89% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, quỹ tỉnh đã thực hiện tạm ứng cho chủ rừng là 636,13 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này đã được chi trả bằng hình thức phi tiền mặt.

Tháng 11/2019 giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt 1,15 tỷ USD, tăng 20% so với với cùng kỳ 2018, đưa tổng giá trị xuất khẩu lâm sản 11 tháng 2019 ước đạt 10,24 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ 2018, trong đó: gỗ và sản phẩm gỗ đạt 9,64 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ 2018; lâm sản ngoài gỗ đạt 600 triệu USD, tăng 37% so cùng kỳ năm 2018. Xuất siêu lâm sản đạt 7,949 tỷ USD. Ước cả năm giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 11 tỷ USD (104,8% kế hoạch).

Trong 11 tháng đầu năm 2019, lâm sản Việt Nam được xuất khẩu sang trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường xuất khẩu lâm sản chính của Việt Nam, gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc, tổng giá trị xuất khẩu sang các thị trường này ước đạt 8,9 tỷ USD, chiếm khoảng 87% tổng giá trị xuất khẩu lâm sản.