Chưa xem xét, thảo luận tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

BVR&MT – Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường xăng dầu của Bộ Tài chính đang trong quá trình soạn thảo, xin ý kiến rộng rãi chưa trình Chính phủ.

Toàn cảnh phiên họp báo Chính phủ thường kỳ.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017 diễn ra chiều 3/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trả lời nhiều vấn đề dư luận quan tâm.

Cụ thể, đề xuất của Bộ Tài chính về việc tăng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ 3.000 lên 8.000 đồng/lít trong dự thảo Luật Thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi) sẽ gây tác động mạnh đến thị trường, khiến xăng dầu có thể sẽ có đợt tăng giá mạnh kỷ lục, gây khó khăn thêm cho doanh nghiệp và người dân.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, đề xuất của Bộ Tài chính đang trong quá trình soạn thảo, xin ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và người dân, chưa trình Chính phủ xem xét, thảo luận vấn đề này.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng cho biết, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khi trình dự thảo Luật Thuế BVMT (sửa đổi), Bộ Tài chính phải hoàn thiện trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đánh giá toàn diện các tác động tích cực, tiêu cực của chính sách đến kinh tế – xã hội trong trước mắt và lâu dài… để báo cáo Chính phủ xem xét, thảo luận trước khi trình Quốc hội quyết định.

“Việc sử dụng nguồn thu từ thuế BVMT nói chung và thuế BVMT đối với xăng nói riêng được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Bảo vệ môi trường”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ.

Luật Thuế BVMT hiện hành quy định khung mức thuế BVMT đối với xăng từ 1.000-4.000 đồng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể mức thuế trong từng thời kỳ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và chính sách về BVMT của Nhà nước (hiện nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức thuế BVMT đối với xăng là 3.000 đồng/lít)