Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 5, Hội đồng Bầu cử quốc gia

BVR&MT – Chiều 12/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành Phiên họp thứ 5.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là phiên họp đầu tiên sau khi kiện toàn một số vị trí nhân sự trong Hội đồng Bầu cử quốc gia. Thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng các đồng chí vừa được Quốc hội tín nhiệm rất cao, bầu, phê chuẩn vào các chức danh lãnh đạo quan trọng của Nhà nước.

Cùng với việc tập trung công sức tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ Phiên họp thứ 4 đến nay, nhiều công việc chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vẫn được tích cực triển khai, như đã hoàn thành việc thành lập các cơ quan phụ trách bầu cử, tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn bầu cử, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và an toàn cho bầu cử…

Thời gian từ nay đến bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 không nhiều, nhưng khối lượng công việc còn lại rất lớn. Trong điều kiện nhiều thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia mới được kiện toàn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử phải bảo đảm tính liên tục, thông suốt, hiệu quả. Hội đồng Bầu cử quốc gia trực tiếp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm; đề cử tri lựa chọn bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp những đại biểu thật sự ưu tú, thật sự đại diện cho quyền làm chủ của người dân; để Ngày Bầu cử 23/5 sắp tới thật sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ sau phiên họp lần thứ 4 đến nay; tờ trình về việc thành lập và triển khai các đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia đợt 2 và đợt 3; báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ ba; tờ trình điều chỉnh phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, xem xét, kiện toàn nhân sự thành viên một số tiểu ban, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau khi thảo luận về các nội dung trên, Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; tờ trình về việc thành lập và triển khai các đoàn giám sát đợt hai và đợt ba; đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ 3…

Kết luận phiên họp chiều nay, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả triển khai các nhiệm vụ từ phiên họp thứ 4 tới nay, không để công tác chuẩn bị bầu cử trên cả nước bị gián đoạn mà được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy trình, cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị cần thực hiện tốt, bảo đảm các kết quả tốt đẹp của Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được lan tỏa và phát huy để tổ chức thành công Ngày bầu cử 23/5 tới đây an toàn, tiết kiệm, đúng luật, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, thật sự xứng đáng vào bộ máy của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, loại bỏ những thành phần cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất và có tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Cần quán triệt công tác lựa chọn người đại biểu của nhân dân quan trọng không kém việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc như yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị cần coi tổ chức thành công Ngày bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II-2021. Riêng trong tháng 4-2021, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan tổ chức thành công hiệp thương lần thứ 3.

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo, cần chú trọng việc tổ chức các đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương và Trung ương, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Bộ Chính trị; giải quyết tốt khiếu nại tố cáo trong bầu cử, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời khiếu nại của các cơ quan, địa phương và có hướng dẫn về bầu cử sớm đối với các cơ quan ngoại giao, lực lượng vũ trang… đang làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế, phòng chống thiên tai, bão lũ, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm. Nội dung quan trọng khác là đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đa dạng, có chiều sâu để Ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân, phát huy được ý thức về quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất, đồng thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá ngày bầu cử của nhân dân.