Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên

Sáng 16/11/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Trung Lương, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với nhân dân xã Trung Lương, huyện Định Hoá.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu cùng nhân dân giã bánh dày truyền thống.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu cùng nhân dân tham gia tiết mục nhảy sạp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu cùng bà con các dân tộc tham gia trò chơi dân gian ném còn.