Chủ động phòng, chống dịch nCoV trong hoạt động lễ hội

BVR&MT – UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 406/UBND-KGVX về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Chủ động phòng, chống dịch nCoV trong hoạt động lễ hội.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 43/TB-VPCP, ngày 06/02/2020, của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) gây ra; Công điện 463/CĐ-BVHTTDL, ngày 06/02/2020, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm các nội dung liên quan.

Cụ thể, các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và việc giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thành phố.

Hoàng Tôn