Chủ động ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

BVR&MT – Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quán triệt nghiêm Công điện 1194/CĐ-TTg, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình dịch tả lợn châu Phi có tác động vào Việt Nam.

Chủ động ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.

Trước nguy cơ dịch bệnh tả lợn châu Phi từ nước ngoài xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lơn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là tại địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu các tỉnh phía Bắc (từ đầu tháng 8/2018 đến tháng 9/2018, Trung Quốc báo cáo có 14 ổ dịch xuất hiện tại 6 tỉnh với tổng số 38.000 con lợn phải tiêu hủy), ngày 12/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 1194/CĐ-TTg về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi từ nước ngoài có thể xâm nhiễm vào Việt Nam, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quán triệt nghiêm Công điện 1194/CĐ-TTg; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình dịch tả lợn châu Phi có tác động vào Việt Nam.

Nghiêm cấm các hành vi các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không, nhất là tại địa bàn khu vực biên giới các tỉnh phía Bắc và xử lý nghiêm vi phạm.

Chủ động phối hợp với các đơn vị tuyên truyền để các người dân biết tác hại của bệnh dịch tả lợn châu Phi; không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ… Công khai số điện thoại Đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân, quần chúng nhân dân biết để cung cấp thông tin liên quan.

Hoàng Tôn