Chủ động các biện pháp phòng, chống mưa, rét

BVR&MT – Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và hiện thời tiết đang trong thời kỳ bị xáo trộn (chuyển mùa từ lạnh sang nóng) dễ phát sinh hiện tượng thiên tai cực đoan, bất thường như lốc xoáy, gió giật mạnh, mưa đá, sét đánh trong cơn dông. Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do mưa, rét và các loại thiên tai cực đoan gây ra, ngày 5/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có công điện về việc chủ động các biện pháp phòng, chống mưa, rét.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết để có kế hoạch cụ thể và có biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh tới người dân về diễn biến của thời tiết để chủ động phòng, tránh; Rà soát toàn bộ các hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có kế hoạch di chuyển kịp thời, không để xảy ra mất an toàn cho người dân; Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh rét cho người và các hiện tượng thiên tai cực đoan nêu trên (đặc biệt là lốc xoáy, mưa đá, sét đánh); chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống rét theo Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5224/QĐ-UBND ngày 22/11/2017; Phân công nhiệm vụ cụ thể và giao trách nhiệm cho lãnh đạo đơn vị xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa, rét, sạt lở đất, dông lốc; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; Tổ chức trực ban đúng quy định, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời tiết; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Khi có thiệt hại phải thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh 2 lần/ngày (trước 9 giờ và 15 giờ hàng ngày) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi sát diễn biến thời tiết, khí hậu để chỉ đạo kịp thời các biện pháp kỹ thuật phòng, chống rét theo Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5224/QĐ-UBND ngày 22/11/2017; Phân công lãnh đạo sở, các phòng, đơn vị trực thuộc xuống trực tiếp các huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo các địa phương rà soát toàn bộ các hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đối với các sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến thời tiết để chủ động chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc và địa phương được phân công phụ trách thực hiện công tác phòng, chống kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong thời gian này, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại và dễ phát sinh các hiện tượng thiên tai cực đoan, bất thường. Vì vậy, chủ tịch UBND các huyện, thành phố; giám đốc các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh hạn chế tổ chức hoặc dự các cuộc họp mang tính nghi lễ, đi công tác ngoài tỉnh để tập trung kiểm tra, nắm bắt tình hình, phối hợp chỉ đạo công tác phòng, chống mưa, rét, lốc xoáy, mưa đá, sét đánh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh).

Đình Tưởng