Cho phép sử dụng địa danh “Văn Bàn”, “Tân An” để đăng ký nhãn hiệu bảo hộ tập thể

BVR&MT – UBND tỉnh Lào Cai vừa có Quyết định số 3628/QĐ-UBND, số 3629/QĐ-UBND và số 3630/QĐ-UBND về việc cho phép sử dụng tên địa danh “Văn Bàn” và “Tân An” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, UBND tỉnh Lào Cai cho phép Hội Nông dân huyện Văn Bàn được sử dụng địa danh “Văn Bàn” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Gạo Văn Bàn” cho sản phẩm gạo Chăm pét Dần Thàng, gạo nếp Nậm Xây; sử dụng địa danh “Tân An” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Quả hồng không hạt Tân An”; sử dụng địa danh “Văn Bàn” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Măng Văn Bàn” cho sản phẩm măng bói, măng sặt, măng vầu của huyện Văn Bàn.

Qủa hồng không hạt Tân An, loại quả ngon nức tiếng, có một không hai của Lào Cai.

Theo đó, Hội Nông dân huyện Văn Bàn có trách nhiệm xây dựng các quy định, quy chế, quy trình để quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể theo quy định của pháp luật. Tổ chức quản lý việc sử dụng tên địa danh làm nhãn hiệu theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy trình do Hội ban hành.

Trong trường hợp tên các địa danh trên bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của Hội Nông dân huyện Văn Bàn hoặc trong trường hợp nhãn hiệu tập thể “Gạo Văn Bàn”, “Quả hồng không hạt Tân An” và “Măng Văn Bàn” của Hội Nông dân được chuyển đổi hình thức bảo hộ thành “Chỉ dẫn địa lý” thì UBND tỉnh có quyền thu hồi quyền sử dụng các địa danh trên.

Chiến Hữu – Ngọc Thăng