Chi trả kịp thời hơn 700 tỷ đồng cho hàng chục nghìn chủ rừng ở Lào Cai

BVR&MT – Chiều 24/12, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lào Cai kỷ niệm 10 năm hoạt động. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng hiện là cầu nối tích cực giữa bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng là các nhà máy thủy điện, công ty nước sạch và bên cung ứng rừng là các chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng ở địa phương, góp phần nâng cao độ che phủ rừng ở Lào Cai đạt 58%.

Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Trong 10 năm qua, thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lào Cai, đã có 56 nhà máy sản xuất thủy điện, 13 nhà máy sản xuất nước sạch, 36 cơ sở kinh doanh du lịch; 15 nhà máy sản xuất công nghiệp; 46 cơ sở nuôi cá nước lạnh ký kết hợp đồng, ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với số tiền 722 tỷ đồng và 85 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế. Bình quân từ năm 2012 đến nay, thu tiền dịch vụ môi trường rừng đạt khoảng 72,2 tỷ đồng/năm. Lào Cai được đánh giá là đơn vị đi đầu trong hệ thống Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cả nước về số thu và công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Trung bình mỗi năm, hơn 1.800 chủ rừng là người dân ở các địa phương được hưởng khoảng 110 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đó chính là nguồn lợi lớn, tạo thêm sinh kế và thu nhập cho người bảo vệ rừng, góp phần tăng độ che phủ đạt 58% và chất lượng rừng ngày càng cao hơn ở Lào Cai.

Trong giai đoạn 2021-2025, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lào Cai phấn đấu số thu từ tiền dịch vụ môi trường rừng đạt 700 tỷ đồng, mức thu trung bình đạt 140 tỷ đồng/năm; góp phần nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân làm nghề rừng ở địa phương.