Chi cục Kiểm lâm Điện Biên: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

BVR&MT – Thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cơ quan, ban ngành cấp trên, Chi cục Kiểm lâm Điện Biên đã tích cực thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm Điện Biên đã tham mưu cho Sở NN&PTNT, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 71/ NQ-CP ngày 08/08/2017 của Chính phủ, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 02/08/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, hướng dẫn UBND các xã trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án quản lý, bảo vệ diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tham mưu đề xuất, báo cáo xin ý kiến Bộ NN&PTNT về kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng ở huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã trình Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 1) dự án đầu tư năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016- 2020.

Chi cục Kiểm lâm Điện Biên tăng cường phối hợp cùng chính quyền và nhân dân công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, hết sức quan trọng. Với tổng diện tích rừng tự nhiên toàn tỉnh là 71.122 ha, tỷ lệ độ che phủ ở mức 43,5%, hiện nay đang tập trung thực hiện rà soát diện tích rừng chưa giao (khoảng 5.000 ha), trình UBND tỉnh công nhận, quản lý theo quy định. Chi cục Kiểm lâm thường xuyên có sự phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng I (Cục Kiểm lâm) đánh giá, sơ kết công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng,kịp thời, đôn đốc chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm như: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, cũng như quản lý lâm sản địa bàn giáp ranh năm 2017 với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó đối với Hạt Kiểm lâm các huyện Mường Nhé, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà đã có sự phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự các huyện, tổ chức được 04 cuộc diễn tập PCCCR cấp xã theo Kế hoạch. Đơn vị đã chỉ đạo trực tiếp Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên tham mưu cho UBND huyện xử lý vi phạm vụ phá rừng trái pháp luật tại xã Pá Khoang, theo quy định.

Theo số liệu đến hết tháng 11 năm 2017, tổng số vụ vi phạm pháp luật trong quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản là 570 vụ, trong đó phá rừng là 249 vụ vận chuyển, buôn bán lâm sản là 282 vụ, số vụ đã xử lý 440 vụ, xử lý hình sự 23 vụ, xử phạt hành chính 417 vụ. Thu sau xử lý vi phạm 2.965.374 triệu đồng, lâm sản tịch thu 131,428 m³.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai, phối hợp với Trung tâm Quy hoạch thiết kế Nông lâm nghiệp, thực hiện kế hoạch khảo sát địa bàn về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng , an ninh, lên kế hoạch giúp đỡ những địa phương khó khăn như xã Nậm Lịch, huyện Mường Ảng. Tiến hành kiểm tra, giám sát công tác đo đếm các điểm biến động rừng do vệ tinh phát hiện trên địa bàn huyện Nậm Pồ làm thí điểm theo yêu cầu của dự án.

Lê Hồng – Huy Thịnh