“Chất lượng không khí là vấn đề về sự lựa chọn”

Đây là lời đề dẫn cho tọa đàm về ô nhiễm không khí do Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức chiều qua tại Hà Nội.

Các diễn giả chia sẻ tại Tọa đàm

Buổi tọa đàm thu hút một số đại diện các tổ chức, báo giới và ba diễn giả chính gồm Tiến sĩ dịch tễ học George Conway (Hoa Kỳ), Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh – bà Ngụy Thị Khanh và ông Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng.

Trước khi nghe các chuyên gia chia sẻ thông tin về thực trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam cũng như một số bài học kinh nghiệm giải quyết ô nhiễm không khí của Mỹ, vị đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ khẳng định có rất nhiều giải pháp để xử lý vấn nạn ô nhiễm không khí và mỗi quốc gia có một sự lựa chọn riêng. Với xứ sở cờ hoa, họ dựa vào ba “trụ cột” chính là Đạo luật Không khí sạch Hoa Kỳ, minh bạch các thông tin về ô nhiễm không khí và thực thi nghiêm các quy định pháp luật liên quan.

Tại buổi tọa đàm, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Dan Kritenbrink  cũng nhấn mạnh Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng. Ngài Đại sứ khuyến khích áp dụng các biện pháp phát triển bền vững nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí ở Việt Nam như: cần đề ra tiêu chuẩn về môi trường cho xe máy và các phương tiện giao thông, khuyến khích sử dụng nhiên liệu bền vững, tái tạo thay vì nhiên liệu hóa thạch…

Phạm Huyền