Hà Nội: Chấm dứt các lò gạch thủ công, lò cải tiến

BVR&MT – Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành công văn số 6056/SXD-KTXD về lộ trình chấm dứt các lò gạch thủ công, lò cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiệm liệu hóa thạch của TP. Hà Nội.

Theo đó, để triển khai kế hoạch về chấm dứt lò gạch gây ô nhiễm của thành phố, Sở Xây dựng đã có các văn bản số 6761/SXD-KTXD ngày 31/7/2018; 11911/SXD-KTXD ngày 17/12/2018 đề nghị UBND các huyện Sóc Sơn; Đan Phượng; Quốc Oai; Phúc Thọ; Ứng Hòa; Ba Vì; Chương Mỹ; Phú Xuyên; Mê Linh; Mỹ Đức khẩn trương triển khai các nội dung theo chỉ đạo của UBND Thành phố và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 25 hàng tháng.

Chấm dứt các lò gạch thủ công, lò cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiệm liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, hàng tháng Sở Xây dựng không nhận được báo cáo của các huyện trên theo yêu cầu, UBND các huyện có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhưng nội dung còn chung chung, chưa cụ thể rõ ràng theo yêu cầu của UBND thành phố.Sở nhìn nhận các huyện: Sóc Sơn; Đan Phượng; Quốc Oai; Phúc Thọ; Ứng Hòa; Ba Vì; Chương Mỹ; Phú Xuyên; Mê Linh; Mỹ Đức cần phải báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch và lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công, cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn quản lý. Nhưng đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận được báo cáo của các quận, huyện và thị xã về các nội dung trên.

Sở Xây dựng đánh giá nhìn chung các huyện chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo (thường xuyên vào ngày 25 hàng tháng) và nội dung chưa bám sát theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 3328/UBND-ĐT ngày 23/7/2018 và đề nghị của Sở Xây dựng.

Theo Sở Xây dựng hiện sở đang phối hợp với UBND các huyện: Sóc Sơn; Quốc Oai; Phúc Thọ; Ứng Hòa; Ba Vì; Chương Mỹ; Phú Xuyên; Mê Linh; Mỹ Đức khẩn trương đôn đốc, áp dụng đồng bộ các biện pháp để chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công, cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo lộ trình được UBND Thành phố chấp thuận tại văn bản số 3328/UBND-ĐT…

Hoàng Tôn