Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển đất nước

BVR&MT - Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 19/3,...

Đánh giá chất lượng nước mặt sông Đà đoạn chảy qua thành phố Hòa...

Tóm tắt - Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng nước sông Đà đoạn chảy qua thành phố Hòa Bình. Đề...

Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam, từ chính sách...

BVR&MT - Một trong những mục tiêu của Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 là “Đến năm 2020, phấn...

5 cách giúp tiết kiệm giấy trong văn phòng và trong phần mềm Microsoft...

BVR&MT - Sử dụng công nghệ và hệ thống tốt hơn, sử dụng ít giấy hơn bằng cách sử dụng máy tính và các...

Xu thế biến động nhiệt độ bề mặt nước biển vùng biển Tây nam...

Tóm tắt - Trên cơ sở tổng hợp và phân tích số liệu 15 năm (2002 – 2017) về trường nhiệt độ mặt nước...

Trồng sen lấy sợi và triển vọng sản xuất sợi sen ở Việt Nam

BVR&MT - Hiện nay, ngành công nghiệp dệt may có vai trò quan trọng trong đời sống của con người. Tuy nhiên, phần lớn...

Bảo Lâm (Lâm Đồng): Ứng dụng ảnh viễn thám Sentinel 2A xây dựng bản...

Tóm tắt - Ứng dụng ảnh viễn thám Sentinel 2A xây dựng bản đồ các kiểu sử dụng đất bằng kỹ thuật phân loại...

“Chai sáng mặt trời” và “một lít ánh sáng”

BVR&MT - Thiết kế thông minh chỉ với 1 chai nhựa rẻ tiền có thể thắp sáng cho 350 ngàn hộ gia đình có...

Tính đa dạng sinh học và giải pháp bảo tồn ở Vườn quốc gia...

BVR&MT - Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (tỉnh Lâm Đồng) được thành lập theo Quyết định số 1240/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 11...

20 loài động thực vật tiêu biểu mới được phát hiện trong năm 2016

Trong năm 2016, các nhà khoa học đã phát hiện và mô tả hàng ngàn loài động, thực vật mới. Nhiều trong số những...